Mr. J.D. Veegens

foto Mr. J.D. Veegens
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Vooruitstrevend liberaal politicus. Succesvol advocaat, die in 1881 zijn vader i opvolgde als griffier van de Tweede Kamer. Zeer nauwgezet met veelzijdige kennis. Centrale figuur van het tijdschrift Vragen des Tijds. Secretaris van de enquêtecommissie arbeidsomstandigheden. In de Tweede Kamer, waarvan hij sinds 1888 deel uitmaakte, een veelzijdig en actief lid. Eén van de voormannen van de vooruitstrevend-liberale kamerclub. Verloor in 1901 als vrijzinnig-democraat zijn zetel aan K. ter Laan i (SDAP). Had als minister in het kabinet-De Meester i onvoldoende tijd voor het realiseren van sociale-wetgevingsplannen. Principieel, weinig geneigd tot compromissen.

Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub, vrijzinnig-democratische kamerclub, VDB
in de periode 1881-1908: lid Tweede Kamer, minister, Griffier Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Jacob Dirk

Place and date of birth
's-Gravenhage, 22 January 1845

Place and date of death
's-Gravenhage, 27 December 1910

2.

Party/Movement

Party/Movement
Takkiaan, 1894

Party/Parties
 • Liberale Unie, until February 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), from 17 March 1901

National political party
 • Kiesrecht-Kamerclub, from 21 September 1893 until March 1984
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, from 16 May 1894 until 21 September 1897
 • Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, from 22 September 1897 until March 1901

3.

Main functions and occupations

 • parlementair redacteur, dagblad "Het Vaderland", from 1869 until 31 December 1872 (tevens correspondent van andere dagbladen, o.a. "Zutphensche Courant")
 • advocaat en procureur te Brielle, from 1872 until 1874 (compagnon van H.Ph. de Kanter)
 • procureur te 's-Gravenhage, from 6 May 1874 until November 1881
 • advocaat te 's-Gravenhage, from 1879 until November 1881
 • griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 November 1881 until 2 May 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Groningen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 21 September 1897 (voor het kiesdistrict Groningen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 September 1897 until 17 September 1901 (voor het kiesdistrict Hoogezand)
 • minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, from 9 September 1905 until 12 February 1908
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid ad interim, from 3 March 1906 until 1 July 1906 (tijdens reis naar Chili van minister Kraus)
 • minister van Waterstaat ad interim, from 1 July 1906 until 13 July 1906

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, from 1904
 • lid Raad van Defensie, from 8 May 1908 until 27 December 1910

Derived functions (2/11)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1901 until April 1901
 • (tijdelijk) secretaris van de ministerraad (kabinet-De Meester), from 3 March 1906 until 14 July 1906 (tijdens afwezigheid van minister Kraus)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer over uiteenlopende zaken, zoals volkshuisvesting, handel, nijverheid, binnenlandse zaken en pensioenen

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Diende in 1906 een wetsvoorstel in tot wettelijke verzekering van werklieden enz. tegen geldelijke gevolgen van ziekte en bevalling. Dit wetsvoorstel bleef onafgedaan.
 • Diende in 1907 een wetsvoorstel in tot wettelijke verplichting van werklieden om zich en hunne weduwen te verzekeren tegen geldelijke gevolgen van ouderdom. Dit wetsvoorstel bleef onafgedaan.
 • Diende in 1907 een wetsvoorstel in tot aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en doorgmaking van de Wieringermeer. Het wetsvoorstel werd in 1913 ingetrokken.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1907 samen met minister De Meester de Wet tot afschaffing van de tienden tot stand. Op grond van deze wet werden negen tienddistricten ingesteld met een Tiendcommissie. Deze commissies werden belast met de afwikkeling van en schadeloosstelling voor tiendrechten.
 • Bracht in 1907 een wetje tot stand waarbij subsidie van 3 miljoen gulden werd gegeven voor de oprichting van de Koninklijke Hollandse Lloyd

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in september 1898, 1899 en 1900 als tweede op de voordracht voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer geplaatst
 • Was als minister tevens belast met Arbeidsaangelegenheden (sociale zekerheid)

Private life
 • Jaargenoot van H.Ph. de Kanter, A.P. de Lange en F.S. van Nierop
 • In 1871 medeoprichter van het Comité ter bespreking der Sociale Quaestie
 • In 1875 medeoprichter van de Antidienstvervangingsbond

Campaign trail (3/5)
 • Versloeg in 1894 A. Brummelkamp (arp)
 • Versloeg in 1897 A. Wiersinga (arp) na herstemming
 • Werd in 1901 in de eerste verkiezingsronde verslagen door K. ter Laan (sdap) en R.J.W. Rudolph (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • J.A.A. Bervoets, "Veegens, Jacob Dirk (1845-1910)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 570
 • "Het Vaderland", 28-12-1910
 • bijblad "Nederlandse Leeuw", deel 7 (1981)
 • Onze Afgevaardigden, 1897

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.