D. Veegens

foto D. Veegens
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Rechtsgeleerde die na redacteur van de Staatscourant te zijn geweest liefst vierendertig jaar de gewaardeerde Griffier van de Tweede Kamer was. Schreef enkele historische werken. Door de universiteiten van Leiden en Utrecht geëerd met een eredoctoraat. Werd als Griffier opgevolgd door zijn zoon.

in de periode 1847-1881: Griffier Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Daniël

Place and date of birth
Haarlem, 21 May 1800

Place and date of death
's-Gravenhage, 18 April 1884

2.

Main functions and occupations

  • klerk op een notariskantoor, from 1813 until 1820
  • klerk bij de hoofdinspectie van het middelbaar en lager onderwijs, from 1820 until 1828
  • werkzaam bij de redactie van de "Nederlandsche Staatscourant", from 1828 until 1837
  • redacteur "Nederlandsche Staatscourant", from 1837 until 7 March 1847
  • Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 March 1847 until 15 November 1881

3.

Other positions

  • lid bestuur Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage, around 1848
  • lid bestuur Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement 's-Gravenhage, around 1848

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen
  • Versloeg op 3 maart 1847 bij de verkiezing van de Griffier in de derde stemming jhr. J.G.H. van Tets met 31 tegen 10 stemmen. Op H. Vollenhoven en jhr. W. Quarles van Ufford werden resp. 7 en 4 stemmen uitgebracht.

Private life
  • Zijn vader was o.a. raad in de Vroedschap van Haarlem

6.

Publications

Publications
Bijblad Nederlandse Leeuw, deel 7 (1981)

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.