K. ter Laan

foto K. ter Laan
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN
Source: Parlement.com.

Uit Groningen afkomstig SDAP-Kamerlid en bestuurder; in 1914 de eerste SDAP-burgemeester (van Zaandam). Was jarenlang onderwijzer en werd in 1901 op 30-jarige leeftijd in de Tweede Kamer de belangenbehartiger van onderwijzers en van dienstplichtigen en het lagere defensiepersoneel (zadelmakers, geweermakers etc.). Bleef dat tot 1937. In 1909 werd hij afgevaardigde voor een Haags district, na eerder door Hoogezand te zijn gekozen. Combineerde zijn Kamerlidmaatschap met dat van de Haagse gemeenteraad. Zeer actief in beide functies. Publiceerde daarnaast meer dan dertig boeken over Multatuli, folklore, Groningen en taal. Met zijn broer Jan i, collega-Kamerlid, aangeduid als 'de firma Ter Laan'.

SDAP
in de periode 1901-1937: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Kornelis

Place and date of birth
Slochteren, 8 July 1871

Place and date of death
Utrecht, 6 March 1963

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDB (Sociaal-Democratische Bond)
 • Sociaal-Liberale Partij, from December 1896
 • Socialistenbond, until April 1900
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from April 1900 (andere bron: 1898)

3.

Main functions and occupations

 • hoofdonderwijzer, Openbare lagere school te Sluis, from March 1895 until October 1897
 • hoofdonderwijzer, Openbare lagere school (nummer 3) te Delft, from October 1897 until September 1901
 • directeur handelscursus te Delft, from February 1898 until 1902 (tevens leraar handels- en aardrijkskunde en Duitse en Nederlandse taal)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1901 until 8 June 1937 (1901-1909 voor het kiesdistrict Hoogezand, 1909-1918 voor het kiesdistrict 's-Gravenhage I)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 5 September 1905 until 23 January 1914
 • burgemeester van Zaandam, from 1 February 1914 until 8 February 1937 (benoemd bij K.B. van 20 januari; geïnstalleerd 5 februari)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Volkskundig Genootschap, from 1948 until 1961
 • redacteur Groninger maandblad "Dorp en Stad", from 1949

Derived functions
voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VIII (Oorlog) 1919 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Honorary positions (2/3)
 • erelid Nederlands Volkskundig Genootschap
 • erelid Groninger Schrieverskring

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/7)
 • Diende in 1933 met zijn fractiegenoten Van der Houven en IJzerman een initiatiefwetsvoorstel in om de uitgifte van meer staatsloten mogelijk te maken. Dit voorstel werd in 1934 door de Tweede Kamer verworpen.
 • Diende in 1933 met vier fractiegenoten een initiatiefwetsoorstel in tot invoering van een achtjarige leertijd. Dit voorstel werd in 1936 door de Tweede Kamer verworpen.
 • Diende in 1936 een initiatiefwetsvoorstel over een nieuwe regeling inzake het verlenen van geldelijke uitkeringen aan mobilisatieslachtoffers in. Dit voorstel werd in 1937 verworpen.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was in 1905 de eerste sociaaldemocraat in de Haagse gemeenteraad
 • Was in 1914 de eerste sociaaldemocratische burgemeester
 • Onttrok zich in 1920 samen met Suze Groeneweg aan de eindstemming over het wetsvoorstel Lager-onderwijswet

Private life (3/4)
 • Oprichter van het blad "Vrijland" (met H. Groustra)
 • Hij verzamelde bij het lezen van kranten en boeken zijn leven lang documentatie over folklore, letterkunde, spreekwoorden, dialecten en Multatuli. Hij gebruikte dit na zijn pensionering voor diverse publicaties.
 • In Slochteren staat ter zijner nagedachtenis een monument (K. ter Laan-bank), bestaande uit een in 1968 door Wladimir de Vries vervaardigd borstbeeld en een plaquette

Anecdotes and citations
 • Tijdens de inhuldigingsfeesten voor koningin Wilhelmina in 1898 verfden twee dokterszoons op klaarlichte dag in Delft zijn woning van onder tot boven oranje, terwijl de politie welwillend toekeek. Hij had geweigerd de vlag uit te steken.
 • Toen hij Tweede Kamerlid was en tevens raadslid in Den Haag fietste hij in de begrotingstijd vaak van het stadhuis naar het Binnenhof en terug. Eens hield hij zo binnen een uur drie toespraken.
 • Werd samen met zijn broer Jan, die eveneens Tweede Kamerlid was, wel aangeduid als de 'firma Ter Laan'

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1909 in het district 's-Gravenhage na herstemming I J. Krap (arp)
 • Versloeg in 1913 na herstemming C. Smeenk (arp)
 • Versloeg in 1917 H.L. Israëls (comité anti-grondwetsherziening) en L.L.H. de Visser (sdp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/13)
 • H. van der Hoeven, "Laan, Kornelis ter (1871-1963)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 282
 • "K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie" (1995)
 • D. Hillenius, "K. ter Laan (1871-1963)", in: VNG-Magazine, 4 feb. 2000
 • J. de Roos, "Met enige schroom. Pioniers van het lokaal bestuur" (2000)
 • Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909, 1913
 • Winkler Prins Jaarboek 1952

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.