J. (Jan) ter Laan

foto J. (Jan) ter Laan
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Deskundig en toegewijd SDAP-Tweede Kamerlid, dat zich vooral bezighield met financiën en ambtenarenzaken. Maakte zich sterk voor een goede rechtspositieregeling voor ambtenaren. Was zijn loopbaan begonnen als belastingambtenaar en speelde een leidende rol in de socialistische ambtenarenbond. Zijn wethouderschap van Rotterdam (1929-1931) was geen succes. Broer van K. ter Laan i.

SDAP
in de periode 1913-1941: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Jan (Jan)

Place and date of birth
Slochteren, 12 December 1872

Place and date of death
Rotterdam, 9 August 1956

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

3.

Main functions and occupations

 • werkzaam bij de scheepvaartdienst te Rotterdam, from 1906 until 1913
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 2 September 1913 until 5 September 1939 (in 1913 gekozen in district V)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1913 until 19 November 1929 (1913-1918 voor het kiesdistrict Rotterdam V)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 4 July 1916 until 4 July 1939 (1916-1919 voor het kiesdistrict Rotterdam V)
 • wethouder (van volkshuisvesting en personeelszaken) van Rotterdam, from 14 November 1929 until 1 September 1931
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 October 1931 until 15 September 1941

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Staatscommissie inzake de rechtstoestand van de ambtenaar (Staatscommissie-Dresselhuys), from 21 May 1917 until April 1919
 • vicevoorzitter CNAB (Centrale Nederlandsche Ambtenarenbond), from 1919 until 1929

Derived functions (2/4)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VIIb (Financiën) 1936 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VIIb (Financiën) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1938 en 1939)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met financiële zaken (belastingen) en ambtenarenzaken
 • Interpelleerde in 1924 minister Heemskerk over de stand van zaken in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg ten aanzien van de salarisregeling en arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren
 • Interpelleerde in 1925 minister Colijn over de door de regering gevolgde salarispolitiek en het verstrekken van een nooduitkering aan het Rijkspersoneel

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Zijn wethouderschap was geen succes en hij 'ruilde' daarom na twee jaar het wethouderschap voor het Tweede Kamerlidmaatschap met Brautigam

Anecdotes and citations
 • Werd samen met zijn broer Kornelis, die eveneens Tweede Kamerlid was, wel aangeduid als de 'firma Ter Laan'

Campaign trail
 • Versloeg in 1913 in het district Rotterdam V na herstemming A. de Jong (arp). In de eerste ronde was het zittende lid D. Fock (ul) de derde kandidaat.
 • Versloeg in 1917 L.L.H. de Visser (sdp)

Pseudonyms and nicknames
"de burgemeester van de rechter Maasoever"

9.

Publications

Publications
 • W.H. Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed", deel II, 554
 • H. Peer, "Laan, Jan ter", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel IV, 119
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Onze Afgevaardigden, 1913

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.