Mr. H. (Harm) Smeenge

foto Mr. H. (Harm) Smeenge
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand liberaal politicus uit Drenthe, die bijna 50 jaar onafgebroken deel uitmaakte van het parlement en een nationale figuur werd. Als afgevaardigde voor Meppel pleitbezorger voor de belangen van de binnenschippers, waarvoor hij ook opkwam als voorzitter van de schippersvereniging Schuttevaer. Was verder actief op het gebied van het ambachtsonderwijs en in de Zuiderzee-vereniging. Populair Kamerlid in eigen provincie; zeer werkzaam en sociaal voelend. Joviaal en ongekunsteld in de omgang en uitstekend op de hoogte van wat er leefde in de Drentse samenleving. Zijn dochter was een bekend voorvechtster van vrouwenrechten en de moeder van Harm van Riel i.

liberaal, Vrijheidsbond, Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub, vrijzinnig-democratische kamerclub
in de periode 1886-1935: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Harm (Harm)

Place and date of birth
Assen, 25 May 1852

Place and date of death
Assen, 9 May 1935

2.

Party/Movement

Party/Movement
Takkiaan, 1894

Party/Parties
 • Liberale Unie, until April 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", from April 1921

National political party
 • kiesrecht-Kamerclub, from September 1893 until March 1894
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, from September 1893 until March 1894
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, from 2 December 1902 until June 1905

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Meppel, around 1885 until 1 June 1890
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 April 1886 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Assen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Assen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Assen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 26 May 1890 (voor het kiesdistrict Meppel)
 • kantonrechter te Hoogeveen, from 1 June 1890 until 1 August 1900
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 June 1890 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Meppel)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 28 August 1900 (voor het kiesdistrict Meppel)
 • griffier Gerechtshof te Amsterdam, from 1 September 1900 until 1 May 1929
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1900 until 17 September 1918 (voor het kiesdistrict Meppel)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 3 July 1907 until 1 July 1913 (voor het kiesdistrict Amsterdam II)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1920 until 9 May 1935 (1920-1923 voor Drenthe)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Commissie voor het onderwijs aan schippers- en kramerskinderen, from August 1928
 • lid Nationaal Crisiscomité, from 1932

Derived functions (2/25)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 28 March 1934 until 28 June 1934
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 19 March 1935 until 25 June 1935

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Kwam in het bijzonder op voor de belangen van de binnenscheepvaart. Hield zich verder onder meer bezig met aangelegenheden inzake de spoorwegen, onderwijs, posterijen en ambtenarenzaken.
 • Sprak in de Eerste Kamer over uiteenlopende onderwerpen, vooral op het gebied van onderwijs, waterstaat, handel en binnenlands bestuur

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Tegenstander van de samenvoeging van gemeenten
 • Werd bij zijn overlijden door veel dagbladen 'een nationale figuur' genoemd

Private life
 • Oprichter van het Harm Smeenge-fonds voor de oprichting van ambachtsscholen in Drenthe
 • In 1938 werd in het Wilhelminapark in Meppel een door S. de Clerq te zijner nagedachtenis ontworpen monument met plaquette met zijn beeldtenis (van J.F. ter Hall) onthuld
 • Zijn dochter was voorzitster van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht

Campaign trail (3/13)
 • Versloeg in 1919 bij de periodieke verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Drenthe in de vierde stemmingsronde jhr. H.G. van Holthe tot Echten met 23 tegen 12 stemmen
 • Versloeg in 1922 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Drenthe in de derde stemmingsronde J.R. Slotemaker de Bruïne met 15 tegen 11 stemmen. Op Jhr. W.C. de Jonge (sdap) werden acht stemmen uitgebracht.
 • Werd in 1923, 1926 en 1932 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

Pseudonyms and nicknames
 • "Harm Sik" (nadat hij in eigen kring geld had ingezameld om arme kolonisten op een heideontginning ieder een geit (de koe van de armen) te kunnen geven. In Drenthe heet een geit "sik".)
 • "Harm Schuttevaer" (bijnaam in schipperskringen)
 • "Oeze Haarm" (bijnaam in Drenthe)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/8)
 • G. Voerman, "Smeenge, Harm (1852-1935)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 463
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901, 1905, 1909, 1913
 • "Het Vaderland", 9 en 14 mei 1935
 • "Nieuwsblad van het Noorden", 9 mei 1935
 • Wie is dat? 1932

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-Smeenge, Nationaal Archief

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.