Mr. H. (Harm) van Riel

foto Mr. H. (Harm) van Riel
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Markant Eerste Kamerlid met onafscheidelijke sigaar en bolhoed, die sprak met Drentse tongval hoewel hij nauwelijks in die provincie had gewoond. Kleinzoon van de liberale staatsman Harm Smeenge i; zijn moeder was een voorvechtster van vrouwenkiesrecht. Zeer belezen en scherp debater, die provocatieve uitspraken niet schuwde. Ondervoorzitter van de VVD en politieke peetvader van Hans Wiegel i, met voorkeur voor de beter betaalde werknemers. Veel besproken figuur in de VVD, die na een minder geslaagde loopbaan bij een bank gedeputeerde was van Zuid-Holland. Een onberekenbare, vaak irritante, maar steeds boeiende man, die in eigen kring soms weerstanden opriep, maar ook werd beschouwd als 'grand old man' van de VVD.

VVD
in de periode 1956-1976: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First name

Harm (Harm)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hoofddorp (gem. Haarlemmermeer), 18 February 1907

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 December 1980

Place and date of burial
Assen, Noorderbegraafplaats, 18 December 1980

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 14 March 1946 until 24 January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 24 January 1948

4.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 20 June 1946 until 3 June 1970
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met financiën) van Zuid-Holland, from 6 July 1954 until 3 June 1970
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 5 June 1963
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 2 December 1958 until 3 June 1976
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 2 July 1963 until 3 June 1976

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter bestuur Kinderbijslagvereveningsfonds, around 1959
 • lid Noord-Atlantische Assemblée, around 1971

Derived functions (2/8)
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor de begroting van Defensie 1968 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 1967 until 12 December 1967
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 12 December 1967 until 3 June 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was naast fractievoorzitter woordvoerder buitenlandse Zaken en defensie van de VVD in de Eerste Kamer. Hield zich aanvankelijk ook bezig met hoger onderwijs, economische zaken, sociale zaken en justitie.

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Voerde felle oppositie tegen het kabinet-Den Uyl; was sterk antisocialistisch
 • Kleurrijke persoonlijkheid die door zijn provocatieve uitspraken voor zichzelf vaak een negatieve opschudding veroorzaakte. Scherp debater.
 • Nam ontslag als Eerste Kamerlid, omdat hij zich niet kon verenigen met het abortusstandpunt van zijn partij

Private life (3/5)
 • Had van jongs af aan een tamelijke afkeer van fysieke inspanning
 • Zeer erudiet; bezat enkele duizenden boeken. De door hem geschreven boeken zijn echter van matige kwaliteit.
 • Hoewel hij onkerkelijk was, legde hij als Kamerlid steeds de eed af

Anecdotes and citations
 • Eén van zijn uitspraken was: "Het mooiste dat ik ken is de Nederlandse vlag op een oorlogsschip".
 • Toen hij achter de VVD-bestuurstafel zat, merkte hij eens tegen zijn buurman op over een spreker: "die man is een idioot". Toen de buurman hem erop wees dat zijn microfoon aanstond en iedereen de opmerking had gehoord, zei hij: "dat was ook de bedoeling".
 • Vaak las hij (dikke) boeken in één keer, tot diep in de nacht, uit. Hij kende de inhoud dan van haver tot gort en wist jaren later nog passages (inclusief pagina) te noemen.

Campaign trail
 • Werd in 1956 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland
 • Werd in 1963, 1966 en 1971 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.