34588 NL - wetsvoorstel
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 31 oktober 2016 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Rutte i, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i, de minister van Defensie, Hennis-Plasschaert i, en de minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen met betrekking de taken en bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het kader van de nationale veiligheid, de coördinatie van de taakuitvoering van deze diensten, de verwerking van gegevens door deze diensten, de nationale en internationale samenwerking van deze diensten, de uitoefening van het toezicht en de behandeling van klachten en de geheimhouding, alsmede in verband daarmee enkele wetten te wijzigen en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 te vervangen.

1.

Volledige titel

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, 33 amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer elf moties ingediend.

4.

Documenten

(192 stuks)

2 31 oktober 2016, koninklijke boodschap, nr. 1     KST345881
Koninklijke boodschap
 
2 31 oktober 2016, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 31 oktober 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345882
Voorstel van wet
 
2 31 oktober 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 31 oktober 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345883
Memorie van toelichting
 
2 31 oktober 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.