30417 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Regeling toelatingsrecht onderwijs

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 december 2005 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Hamer (PvdA) i, Jungbluth (GL) i, Lambrechts (D66) i en Vergeer-Mudde (SP) i en wordt momenteel verdedigd door de Tweede Kamerleden Klaver (GL) i en Van Meenen (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het vanwege de vrijheid van schoolkeuze voor ouders wenselijk is dat het bevoegd gezag van onderwijsinstellingen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs de weigering van leerlingen of deelnemers moet laten voldoen aan transparante en toetsbare criteria.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(15 stuks)

2 21 december 2005, geleidende brief, nr. 1     KST93358
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Hamer, Vergeer, Jungbluth en Lambrechts houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake toelating tot bijzondere onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers die, of van wie de wettelijk vertegenwoordigers, de grondslag van de instelling niet onderschrijven (regeling toelatingsrecht bijzonder onderwijs)
publicatie: 23 december 2005
 
2 21 december 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST93361
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Hamer, Vergeer, Jungbluth en Lambrechts houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake toelating tot bijzondere onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers die, of van wie de wettelijk vertegenwoordigers, de grondslag van de instelling niet onderschrijven (regeling toelatingsrecht bijzonder onderwijs)
publicatie: 23 december 2005
 
2 21 december 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST93366
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Hamer, Vergeer, Jungbluth en Lambrechts houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake toelating tot bijzondere onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers die, of van wie de wettelijk vertegenwoordigers, de grondslag van de instelling niet onderschrijven (regeling toelatingsrecht bijzonder onderwijs)
publicatie: 23 december 2005
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.