J.F. (Jesse) Klaver

foto J.F. (Jesse) Klaver
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Jesse Klaver (1986) is sinds 17 juni 2010 Tweede Kamerlid. Tot 27 oktober 2023 was dat voor GroenLinks en sindsdien is hij lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA i. Van 27 oktober 2023 tot 6 december 2023 was hij voorzitter van de gezamenlijke fracties van PvdA en GroenLinks en eerder (sinds 12 mei 2015) fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. Bij de verkiezingen van 2017 en 2021 was hij lijsttrekker van GroenLinks. Jesse Klaver is sedert 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamer. Hij was voorzitter van CNV-jongeren en was eerder voorzitter van DWARS i, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Hij is woordvoerder Europese zaken van de GL-PvdA-fractie.

GroenLinks, GL-PvdA
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Jesse Feras (Jesse)

Place and date of birth
Roosendaal (gem. Roosendaal en Nispen), 1 May 1986

Religious views
Rooms-Katholiek (opgevoed)

2.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks (vanaf 14 juli 2023 tevens lid PvdA)

National political party
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 October 2023

3.

Main functions and occupations

 • voorzitter CNV-jongeren, from September 2009 until 17 June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010
 • fractievoorzitter GroenLinks, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 May 2015 until 27 October 2023
 • fractievoorzitter GroenLinks-PvdA, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 October 2023 until 23 November 2023

4.

Party political functions

Summary
 • politiek leider GroenLinks, from 12 May 2015
 • lid stichtingsbestuur GroenLinks, from 1 July 2015
 • vicefractievoorzitter GroenLinks-PvdA, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 November 2023

Previous
 • voorzitter-organisatie DWARS, jongerenorganisatie van GroenLinks, from December 2006 until October 2007
 • secretaris DWARS, jongerenorganisatie van GroenLinks, from October 2007 until March 2008
 • voorzitter DWARS, jongerenorganisatie van GroenLinks, from March 2008 until August 2009
 • lid kandidaatstellingcommissie partijbestuur GroenLinks, 2009
 • lid programmacommissie GroenLinks, Tweede Kamerverkiezingen 2010
 • campagneleider GroenLinks, Tweede Kamerverkiezingen 2012
 • lid programmacommissie GroenLinks, Europese verkiezingen 2014

Leading candidate on list
 • lijsttrekker GroenLinks, Tweede Kamerverkiezingen 2017, from 23 April 2016 until 15 March 2017
 • lijsttrekker GroenLinks, Tweede Kamerverkiezingen 2021, from 14 March 2020 until 17 March 2021

5.

Other positions

Previous
 • coördinator organisatiecommissie introductiedagen, Academie voor Sociale Studies (Avans Hogeschool) te 's-Hertogenbosch, from 2004 until 2006
 • voorzitter studentenvereniging "La Divina Commedia", from 2004 until 2006 (oprichter)
 • voorzitter Stichting Samenwerkende Politieke Jongerenorganisaties, from 2008 until 2009
 • coördinator Jongeren Kopenhagen Coalitie, 2009 (oprichter)
 • lid algemeen bestuur CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), from 2009 until 17 June 2010
 • lid bestuur Christelijk Sociaal Jongerencongres, from 2009 until 2010
 • lid SER (Sociaal-Economische Raad), from 1 December 2009 until June 2010

Derived functions
rapporteur EU-hervormingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 2024

6.

Education

Secondary education
 • v.m.b.o., Vrije School, "Michael College" te Prinsenbeek, from 1999 until 2004

Higher education
 • social work (maatschappelijk ondernemen), "Avans Hogeschool" te 's-Hertogenbosch, from 2004 until 2008

Academic education
 • politicologie: schakelprogramma Europese politiek (niet voltooid), Universiteit van Amsterdam, from 2008 until 2009

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voor hij fractievoorzitter werd, hield hij zich als Kamerlid vooral bezig met Europese zaken, financiën, landbouw, sociale zaken en onderwijs, cultuur en wetenschap
 • Als fractievoorzitter hield hij zich ook bezig met belastingen, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en Europese zaken
 • Nam in 2013 de (mede)verdediging van Ineke van Gent over van een door Boris van der Ham en drie anderen ingediend initiatiefvoorstel tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie. Het wetsvoorstel is door beide Kamers aanvaard. (32.476)
 • Bracht in 2013 samen met Lutz Jacobi (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) een initiatiefnota uit over voorstellen om de natuurwetgeving te vereenvoudigen, natuur en landschap beter te beschermen en goede omgang met flora en fauna te waarborgen (33.734)
 • Nam in 2013 het initiatief tot het houden van een hoorzitting over belastingontwijking door multinationals
 • Diende in 2013 een initiatiefwetsvoorstel in om publieke transparantie rondom voedselverspilling bij supermarkten te bevorderen. Het wetsvoorstel werd in 2018 ingetrokken. (33.774)
 • Kwam in 2014 met een aanvalsplan 'Kansen voor kinderen voor het vmbo'. Daarin wordt gepleit voor investeringen in het vmbo.
 • Diende in 2016 samen met Diederik Samsom (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Bracht in 2016 samen met Diederik Samsom (PvdA) een initiatiefnota uit over coöperatief overheidsbestuur (34.581)
 • Diende in 2018 een motie in waarin de handelwijze van premier Rutte rond de openbaarmaking van formatiestukken in het dossier dividendbelasting werd afgekeurd. De motie werd met 76 tegen 67 stemmen verworpen.
 • Diende in 2020 samen met Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) een initiatiefwetsvoorstel in tot invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (35.386)
 • Diende in 2020 samen met Laura Bromet een initiatiefwetsvoorstel in over duurzame aanpak van stikstof (35.444)
 • Bracht in 2020 samen met Suzanne Kröger een initiatiefnota uit over de tijdelijke testsamenleving (35.653)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Voerde bij de algemene politieke beschouwingen over de begroting 2014 het woord namens GroenLinks en PvdA

Private life
 • Zoon van een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder. Zijn moeder was al jong alleenstaand.
 • Groeide op in Roosendaal

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2023 nummer 3 van de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. Kreeg 149.397 stemmen.

Membership of societies and associations
voorzitter studentenvereniging "La Divina Commedia", from 2004 until 2006 (oprichter)

Hobbies
 • wielrennen, hardlopen
 • theater, film
 • koken

9.

Publications

Complete listing of publications
 • "De mythe van het economisme" (2015)
 • "De empathische samenleving" (2016)

Publications
 • Laura van Baars, "Jesse Klaver. Ik geloof wél in het collectief", Trouw, 22 januari 2011
 • Aukje van Roessel, "We laten ons gek maken, vooral door onszelf", De Groene Amsterdammer, 15 december 2011
 • Jan Tromp, "'Het slimme Prinsenkind van GroenLinks", De Volkskrant, 19 februari 2013
 • Philip de Witt Wijnen, "Branie, ambitie en optimisme!", NRC Weekend, 23 en 24 april 2016

10.

Family

Marital status
gehuwd, 3 May 2013

Children
3 zoons