DWARS, GroenLinkse Jongeren (DWARS)

Source: Parlement.com.
Logo DWARS, GroenLinkse jongeren

Deze in 1991 opgerichte politieke jongerenorganisatie is gelieerd aan de politieke partij GroenLinks i. DWARS is een organisatie voor en door jongeren van 14 tot 28 jaar die zich betrokken voelen bij groene en linkse politiek. De organisatie kent verschillende afdelingen, verspreid over heel Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.

1.

Ideologie

De uitgangspunten van het beginselprogramma, zoals het streven naar een duurzame, vrije en rechtvaardige wereld, vormen de ideologische basis van DWARS.

2.

Organisatiestructuur

DWARS heeft verschillende inhoudelijke commissies die de politieke ontwikkelingen op een bepaald thema nauwgezet volgen. Ook zijn er meerdere organisatorische commissies. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor dingen als scholing en de promotie van de vereniging.

Op lokaal niveau zijn er door het hele land afdelingen. Deze afdelingen houden zich bezig met lokale politiek in hun gemeente of provincie. Afdelingen en commissies krijgen steun van het landelijk bestuur.

Het bestuur bestaat uit acht personen, inclusief voorzitter. Het landelijk bestuur wordt eens per jaar op het congres verkozen. Het congres is het hoogste orgaan binnen DWARS. Tijdens een congres is ieder lid welkom en heeft stemrecht.

3.

Prominente ex-leden

4.

Historische ontwikkeling

In 1990 kwam GroenLinks tot stand, uit de fusie van de PPR i, PSP i, CPN i en EVP i. Van deze partijen had enkel de EVP geen eigen jongerenorganisatie. De drie betrokken jongerenorganisaties ontvangen ieder subsidie van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Om deze subsidie te kunnen behouden moesten de drie PJO's fuseren. Het ANJV i, de jongerenorganisatie van de CPN, weigerde omdat het nog voldoende potentieel voor zichzelf zag. De jongerenorganisaties van de PPR en PSP gingen na lang overleg toch verder onder de naam DWARS.

In het begin van de jaren negentig had DWARS veel weg van de PSP-jongeren: het was actief in de kraakbeweging, voerde veel actie en had geen voorzitter. De relatie met GroenLinks werd hierdoor niet bepaald bevorderd. In 1996 was er geen contact meer tussen GroenLinks en DWARS. Doordat een kleine groep jongeren de PJO herstructureerde en steeds meer van zich liet horen, herstelde de relatie tussen GroenLinks en de jongeren zich snel.

In 2004 werden er onder een nieuw bestuur hervormingen doorgevoerd. DWARS werd ingericht als een gemiddelde PJO en er werd meer ingezet op een goede relatie met GroenLinks. DWARS ziet zichzelf als een luis in de pels van GroenLinks en heeft ook de mogelijkheden dat te zijn: de voorzitter zit bij het overleg van de Tweede Kamerfractie en mag bij de vergaderingen van het partijbestuur aanwezig zijn.

5.

Gegevens

Naam

DWARS, GroenLinkse Jongeren

Moederpartij

GroenLinks

Opgericht

4 januari 1991

Ledenaantal

ruim 4200 (in 2019)

Ledenblad

OverDWARS

Internet

www.dwars.org

Email

dwars@dwars.org

Telefoon

030 239 99 91

Adres

Oudegracht 312

3511 PK Utrecht

 

Meer over