Drs. L.G.J. (Linda) Voortman

foto Drs. L.G.J. (Linda) Voortman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Linda Voortman
Source: Parlement.com.

Linda Voortman (1979) is sinds 7 juni 2018 wethouder van Utrecht. Van 17 juni 2010 tot 6 juni 2018 was zij (met een korte onderbreking) Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Zij was eerder gemeenteraadslid in Groningen en bestuurder van FNV Schoonmaak. Mevrouw Voortman was in de Tweede Kamer onder meer woordvoerster op het gebied van Volkgezondheid Welzijn en Sport, armoede, schuldhulp, Participatiewet, wonen, emancipatie en integratie, maar hield zich ook met vele andere beleidsterreinen bezig. Zij was verder in 2017-2018 fractiesecretaris en lid van het Presidium van de Tweede Kamer.

GroenLinks
in de periode 2010-2018: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Linda Geertruida Johanna (Linda)

Place and date of birth
Enschede, 27 June 1979

2.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks (vanaf 2023 tevens lid PvdA)

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Groningen, from 14 March 2002 until 30 January 2008
 • vakbondsbestuurder Schoonmaak FNV Bondgenoten, from 1 February 2008 until June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 20 September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 October 2012 until 18 November 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 March 2015 until 6 June 2018
 • wethouder van Utrecht (portefeuille werk & inkomen, personeel & organisatie, publiekdienstverlening en diversiteit), from 7 June 2018

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 18 november 2014 tot 9 maart 2015 als Tweede Kamerlid vervangen door Corinne Ellemeet

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/7)
 • lid algemeen en dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • lid deelnemersvergadering WiGo4It

Previous
 • lid bestuur Groninger Studentenbond, from September 1999 until September 2000
 • lid bestuur WSGO (Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties), 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid Interparlementaire Commissie inzake de Nederlandse Taalunie, from November 2010
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 May 2017 until 6 June 2018

Honorary positions (2/4)
 • ambassadeur voor 'Wij staan op' (initiatief van jongvolwassenen met een handicap die zich inzetten voor een inclusieve samenleving), from 1 September 2015 until 7 June 2018
 • ambassadeur Stichting Prachtmens, from 25 October 2017 until 7 June 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/14)
 • Nam in 2015 de medeverdediging van Bram van Ojik over van een door Sharon Gesthuizen (SP) en Joêl Voordewind (CU) ingediende initiatiefnota over opvang van vluchtelingen
 • Diende in 2016 samen met Attje Kuiken (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het in de Vreemdelingenwet verankeren van het belang van het kind (34.541)
 • Kwam in 2017 met een actieplan over meer woningen voor middeninkomens

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In 2010 als vakbondsbestuurder betrokken bij de acties van schoonmaakpersoneel op Schiphol en bij de Nederlandse Spoorwegen
 • Was in 2013 aanwezig bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander, maar legde niet de eed van trouw af
 • Werd op 26 juni 2014 door haar fractievoorzitter voor één maand (exclusief het reces) uitgesloten van het Kamerwerk, omdat zij in de fractie had gesproken over informatie uit vertrouwelijke stukken betreffende de sollicatieprocedure voor de nieuwe Nationale ombudsman. Op 23 december 2014 concludeerde het Openbaar Ministerie in Den Haag dat er geen grond was voor de beschuldiging en dat niet zou worden vervolgd. Het bespreken van vertrouwelijke informatie met andere Kamerleden is niet strafbaar.

Private life
 • Was in 2005 finalist bij de verkiezing 'Jong raadslid van het jaar'
 • Was actief bij de LSVb (Landelijke Studentenvakbond)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.