Drs. E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts

foto Drs. E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Kunsthistorica uit Uden die twaalf jaar voor D66 in de Tweede Kamer zat. Was voor zij Kamerlid werd lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant en freelance-medewerker van het gemeentemuseum te Arnhem. Hield zich in de Kamer vooral bezig met het onderwijsbeleid (basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs) en daarnaast met jeugdzorg en ICT (cultuur). Actief en deskundig Kamerlid, dat opviel door haar grote dossierkennis. Voerde in haar laatste periode in de Kamer ook vaak het woord in beladen debatten over het asielbeleid.

D66
in de periode 1994-2006: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Eugenie Desiré Cornelia Maria (Ursie)

Place and date of birth
Uden, 14 May 1955

Place and date of death
Uden (gem. Maashorst), 15 April 2024

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1981 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from 28 April 1987 until May 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 30 January 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 2003 until 30 November 2006

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Onderwijsraad, from 1 January 2012
 • bestuursvoorzitter "Schoolleidersregister PO", from June 2013 until 1 April 2021

Derived functions (2/3)
 • lid Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 December 2002 until 30 January 2003
 • voorzitter Contactgroep Verenigd Koninkrijk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 September 2003 until 30 November 2006

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling BON (Beter Onderwijs Nederland), around 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Nam in juni 2002 de verdediging van een door haar fractiegenote Francisca Ravestein ingediend initiatiefwetsvoorstel over dat beoogt de advisering door de Rijksdienst voor Monumentenzorg over de sloop van monumentale panden te beperken tot de monumentale waarde van het pand. Het voorstel werd in 2006 ingetrokken. (28.191)
 • Diende in 2005 samen met Mariette Hamer (PvdA), Fenna Vergeer-Mudde (SP) en Paul Jungbluth (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Doel is weigering door bijzondere scholen van leerlingen op grond van hun levensovertuiging moeilijker te maken. (30.417)
 • Diende in 2006 samen met Boris van der Ham een initiatiefwetsvoorstel in over verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken. Na haar vertrek werd Alexander Pechtold eerste ondertekenaar. (30.830)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.