Dr. M.I. (Mariëtte) Hamer

foto Dr. M.I. (Mariëtte) Hamer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Sicco van Grieken
Source: Parlement.com.

Uit het onderwijs afkomstige sociaaldemocrate, die ruim drie jaar (2008-2011) de PvdA-Tweede Kamerfractie leidde. Na lerares en directeur volwasseneneducatie te zijn geweest, onder meer hoofd van de afdeling strategisch beleid en beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Werd in 1998 één van de onderwijswoordvoerders van de PvdA-fractie en gaf de aanzet tot het parlementaire onderzoek naar onderwijsvernieuwingen i. Later hield zij zich bezig met arbeidsmarkt en ontslagbescherming. Was verder anderhalf jaar waarnemend partijvoorzitter en enige tijd fractiesecretaris. Was lid van het Kamerpresidium. Door haar dossierkennis sterk in onderhandelingen en debatten, maar geen bevlogen spreker. Was acht jaar (2014-2022) voorzitter van de Sociaal-Economische Raad i. Is nu regeringscommissaris aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

PvdA
in de periode 1998-2022: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, voorzitter SER

1.

Personal data

Surnames
Mariëtte Iris (Mariëtte)

Place and date of birth
Amsterdam, 7 June 1958

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 10 September 2014
 • waarnemend voorzitter PvdA, from 5 September 2000 until 16 March 2001 (na het aftreden van Marijke van Hees)
 • waarnemend fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 January 2008 until 22 April 2008 (vanwege ziekte van Jacques Tichelaar)
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 April 2008 until 10 June 2010
 • voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), from 10 September 2014 until 1 April 2022
 • regeringscommissaris aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, from 1 April 2022

cabinet formation
 • informateur, from 12 May 2021 until 2 September 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/6)
 • voorzitter Raad van Toezicht RDW, from 1 June 2018
 • voorzitter Commissie onderzoek uithuisplaatsingen in relatie tot de toeslagenaffaire, from 1 February 2023

Previous (2/11)
 • vicevoorzitter Raad van Advies Charter Diversiteit
 • lid Raad van Advies Instituut GAK

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/10)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, from November 2010
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 November 2012 until 10 September 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Was van augustus tot oktober 2005 voorzitter van de werkgroep Nationale Europa Discussie, een gezamenlijk project van de Tweede Kamer en de regering die een brede maatschappelijke discussie (BMD) over Europa moest vormgeven. Het houden van een BMD kreeg daags na het referendum over de Europese Grondwet een ruime meerderheid in de Tweede Kamer (motie-Van Bommel, 2 juni 2005). Nadat in september 2005 de VVD aangaf niet mee te werken, en Hamers eigen PvdA zei dat de Tweede Kamer voor een dergelijke discussie niet moest samenwerken met de regering, concludeerde Hamer op 12 oktober 2005 dat er onvoldoende draagvlak bestond voor de BMD.
 • Diende in 2005 samen met Fenna Vergeer (SP), Paul Jungbluth (GroenLinks) en Ursie Lambrechts (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Doel is weigering door bijzondere scholen van leerlingen op grond van hun levensovertuiging moeilijker te maken. Sinds 2006 wordt het voorstel medeverdedigd door Jasper van Dijk (SP), Dibi (GroenLinks) en Pechtold (D66). In 2010 werd Van der Ham medeverdediger in plaats van Pechtold en nam ook Kraneveldt-van der Veen (PvdA) mede de verdediging op zich. (30.417)
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over regels inzake een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering). Dit voorstel bleef onafgedaan. (30.479)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als (in)formateur
 • Kreeg op 12 mei 2021 van de Tweede Kamer de opdracht te onderzoeken welke partijen bereid zijn op basis van door de informateur onderzochte contouren van het te voeren beleid onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren. Zij bracht op 22 juni 2021 eindverslag uit, waarin de aanbeveling werd gedaan dat Rutte (VVD) en Kaag (D66) een concept-stuk gaan schrijven, als aanzet tot onderhandelingen. Daarin moeten aan de orde komen: ongelijkheid in onderwijs en arbeidsmarkt, verduurzaming van de economie, hervorming van het belasting- en toeslagenstelsel, de woningmarkt, het stikstofbeleid, veiligheid, Europa en het zorgstelsel. De onderhandelingen dienen half augustus te beginnen.
 • Kreeg op 23 juni 2021 van de Tweede Kamer de opdracht de fractievoorzitters van VVD en D66 een document op hoofdlijnen te laten schrijven opdat coalitieonderhandelingen gericht op het vormen van een meerderheidscoalitie kunnen worden gevoerd. Bracht op 2 september 2021 eindverslag uit. Daarin schreef zij dat er geen overeenstemming was over onderhandelingen over een meerderheidscoalitie. Daarmee komt automatisch een minderheidsvariant in beeld, waarvoor er een informateur van VVD-huize dient te komen. Gedacht wordt aan een kabinet met VVD, D66 en/of CDA, met vruchtbare samenwerking in de Staten-Generaal. Aan formeren langs lijnen van de inhoud was zij nauwelijks toegekomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Groeide op in Amsterdam-West (Overtoomse Veld)

Campaign trail
 • Was in 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de PvdA-kandidatenlijst

9.

Publications

Publications
 • Claudia Kramer, "Een ouderwetse sociaal-democratische diesel", NRC Handelsblad, 28 januari 2008
 • Cynthia van Gorp en Ingrid Weel, "Enige die PvdA-fractie kan leiden", Trouw, 20 februari 2008
 • Coen Verbraak, "'Den Uyl was een ploeteraar, Daar hou ik van. Ik hou van mensen in de modder", Volkskrant Magazine, 11 april 2009
 • Joost Oranje, "'Onverstoorbaar, dat ben ik'", NRC Weekblad, september 2009
 • Dick Hofland, "Het hart van Hamer klopt rood", Nederlands Dagblad, 14 september 2009
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.