29666 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Opneming in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs van de verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 juni 2004 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Hamer (PvdA) i, Dijsselbloem (PvdA) i en Kraneveldt-van der Veen (LPF) i.

 

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt houdende opneming in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs van de verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(24 stuks)

2 24 juni 2004, geleidende brief, nr. 1     KST77777
Geleidende brief
publicatie: 1 juli 2004
 
2 24 juni 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST77778
Voorstel van wet
publicatie: 1 juli 2004
 
2 24 juni 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST77779
Memorie van toelichting
publicatie: 1 juli 2004
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.