Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem

foto Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande PvdA-politicus, die in 2000 Tweede Kamerlid werd en in 2012 verrassend minister van Financiën. Wageningse ingenieur en voor hij Kamerlid werd plaatsvervangend hoofd van het stafbureau algemene leiding van het ministerie van LNV i. In de Kamer spoedig een gewaardeeerd woordvoerder integratiebeleid en in 2007-2008 voorzitter van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen i. Later woordvoerder asiel en vicefractievoorzitter. Pragmatisch en degelijk. Noemde zichzelf 'niet het meest opgewonden type'. Slaagde er in het oplopende overheidstekort onder het kabinet-Rutte II i om te buigen naar een overschot. Kreeg ook in de EU gezag en zag zich in januari 2013 gekozen worden tot voorzitter van de eurogroep i. Speelde daardoor een centrale rol bij het bedwingen van de financiële problemen van Griekenland en bij het voorkomen van een bankencrisis op Cyprus. Sinds 13 september 2022 is hij burgemeester van Eindhoven.

PvdA
in de periode 2000-2018: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, voorzitter eurogroep

1.

Personal data

Surnames
Jeroen René Victor Anton (Jeroen)

Place and date of birth
Eindhoven, 29 March 1966

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1985

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 March 2000 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 2002 until 5 November 2012
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 February 2012 until 20 March 2012
 • minister van Financiën, from 5 November 2012 until 26 October 2017
 • voorzitter eurogroep (vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden), from 21 January 2013 until 12 January 2018
 • voorzitter Raad van Toezicht ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme), from 11 February 2013 until 12 January 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 25 October 2017
 • voorzitter OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid), from 1 May 2019 until September 2022
 • burgemeester van Eindhoven, from 13 September 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter "Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland", from 18 May 2019
 • lid CPC (Centrale Plan Commissie), from 1 July 2020

Previous (2/13)
 • voorzitter adviescommissie rekenrente en -rendementen voor pensioenfondsen (Commissie Parameters), from 28 January 2019 until June 2019
 • voorzitter Raad van Toezicht Wageningen University of Research (WUR), from 1 April 2019 until 1 December 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/8)
 • lid werkgroep jeugdzorg uit de algemene commissie voor Jeugd en Gezin (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 December 2009 until May 2010
 • voorzitter ECOFIN (Raad Economische en Financiële Zaken Europese Unie), from 1 January 2016 until 1 July 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/7)
 • Onder zijn leiding bracht de fractie in 2008 een notitie uit over het integratiebeleid ('de vrijblijvende aanpak voorbij')
 • Nam in 2010 de verdediging over van Harm-Evert Waalkens van een initiatiefwetsvoorstel over het verbieden van pelsdierhouderij (30.830, 32.369)
 • Diende in 2012 een samen met Tofik Dibi (GroenLinks) initiatiefwetsvoorstel in over toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg (33.188)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/4)
 • Bereikte op 18 december 2013 met zijn collega's uit de EU-lidstaten een politiek akkoord over een Europees resolutiemechanisme. Dit gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme moet er voor zorgen dat wanneer een bank onverhoopt in ernstige moeilijkheden komt, een effectieve, privaatgefinancierde, Europese reactie op komt. Dit akkoord is onderdeel van de zogenoemde Bankenunie.
 • Had als voorzitter van de eurogroep een belangrijk aandeel in de uiteindelijke totstandkoming van de Bankenunie in 2014
 • Besloot in mei 2015 dat vanaf het vierde kwartaal van 2015 een begin kon worden gemaakt met de verkoop via een beursgang van de genationaliseerde bank ABN AMRO

Legislative activities as minister (3/6)
 • Bracht in 2015 de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Stb. 45) tot stand. In de Wet op het financieel toezicht komen nieuwe regels over het beloningsbeleid van financiële ondernemingen, zoals maximering van de variabele beloning tot 20 procent, publicatieverplichtingen, een verbod op variabele beloning bij steun en voorwaarden voor uitkering bij vertrek (33.964)
 • Bracht in 2015 de Uitvoeringswet verordening bankentoezicht tot stand. Hiermee worden op basis van een EU-verordening aan de Europese Centrale Bank specifieke taken opgedragen op het gebied van prudentieel toezicht op kredietinstellingen. De verordening introduceert het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism), dat bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten uit de eurozone en (desgewenst) andere EU-lidstaten. (34.049)
 • Bracht in 2017 de Comptabiliteitswet 2016 (Stb. 139) tot stand, die de bestaande wet uit 2001 moderniseert en daarmee toegankelijker en duurzamer maakt. Zo komt er meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De wet geeft globale voorschriften en laat uitwerkingen deels over aan nadere regelgeving. (34.426)

Activities on European affairs
 • Speelde als voorzitter van de eurogroep een belangrijke rol bij het tot stand brengen van een oplossing voor de in problemen geraakte financiële sector van Cyprus. Kreeg wel kritiek te verduren, omdat dat de eurogroep aanvankelijk leek te morrelen aan de bankgarantie voor spaarders in de EU, door spaarders bij Cypriotische banken mee te laten betalen aan het steunpakket.
 • Werd op 13 juli 2015 herkozen als voorzitter van de eurogroep

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Solliciteerde in 2018 voor de functie van vicepresident van de Raad van State. Volgens het NRC zou de Raad van State Dijsselbloem gevraagd hebben om te solliciteren, omdat de Raad moeite zou hebben met het feit dat het kabinet de vicepresident benoemd en liever zelf een kandidaat wilde voordragen. Uiteindelijk werd Thom de Graaf benoemd.
 • Was in 2019 kandidaat voor het directeurschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De EU-landen gaven in meerderheid echter de voorkeur aan de Bulgaarse Kristalina Georgieva, waarna hij zich terugtrok.
 • Werd op 9 september 2022 verhoord door de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen vanwege zijn betrokkenheid bij het gasdossier als minister van Financiën tussen 2012 en 2017.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/8)
 • Wilfried van der Bles, "Een kompas voor de gemeenschap", Trouw, 20 december 2012
 • Annemarie Kas en Derk Stokmans, "Rustig en rationeel", NRC Weekend, 12 en 13 januari 2013
 • Thij Niemantsverdriet en Erik van der Walle, "'Ik ben niet het meest opgewonden type van de PvdA'", NRC Weekend, 21/22 september 2013
 • Christophe Schmidt, "'Ik voel me thuis in Brussel én in Den Haag'", Trouw, 10 mei 2014
 • Marieke Stellinga, "Hij had de mooiste baan ter wereld", NRC Weekend, 23 en 24 december 2017
 • Martin Sommer, "De onderwijsgenen van Dijsselbloem" , de Volkskrant, 28 augustus 2021

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.