Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Source: Parlement.com.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de zorg voor duurzaam voedsel, kringlooplandbouw, waardevolle natuur en biodiversiteit, visserij, biotechnologie en stikstofaanpak. Het departement was tussen 2010 en 2012 onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie i en tussen 2012 en 2017 van het ministerie van Economische Zaken i.

De huidige minister van dit ministerie is Piet Adema i (ChristenUnie). Daarnaast is er een minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal i.

De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van een secretaris-generaal i, Jan-Kees Goet i.

1.

Diensten en instellingen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) i, die de veiligheid van producten voor consumenten bewaakt, valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

2.

Taakverdeling

In het kabinet-Rutte IV i zijn er twee bewindspersonen op het ministerie van LNV. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor onder andere de land- en tuinbouw, de visserij, dierenwelzijn en -gezondheid. Ook is de minister verantwoordelijk voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De minister voor Natuur en Stikstof is onder andere verantwoordelijk voor de aanpak van de stikstofcrisis, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, natuur en biodiversiteit en Staatsbosbeheer.

3.

Historische ontwikkeling

Het ministerie was in 1905 ingesteld als ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid. In 1923 werd het beleidsterrein Landbouw opgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1935-1937 en sinds mei 1940 was er een apart ministerie voor Landbouw en Visserij, waaraan in 1945 Voedselvoorziening werd toegevoegd. In 1959 werd de naam Landbouw en Visserij.

In 1982 werd Natuurbeheer overgeheveld van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) naar Landbouw.

In de periode 2003-2010 was het departement tevens belast met voedselveiligheid. De naam werd daarom veranderd: de toevoeging Visserij werd gewijzigd in Voedselkwaliteit.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

Periode

Naam

2017-heden

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2012-2017

Economische Zaken

2010-2012

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie i

2003-2010

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit i

1989-2003

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij i

1959-1989

Landbouw en Visserij i

1945-1959

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening i

1944-1945

Handel, Nijverheid en Landbouw i, Scheepvaart en Visserij i

1940-1944

Landbouw en Visserij

1937-1940

geen specifiek departement, ondergebracht bij ministerie van Economische Zaken

1935-1937

Landbouw en Visserij

1923-1935

Binnenlandse Zaken en Landbouw

1905-1923

Landbouw, Nijverheid en Handel i

4.

Overzicht ministers

 

Meer over