32369 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de voorgestelde Wet verbod pelsdierhouderij

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 april 2010 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Velzen (SP) i en Waalkens (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Waalkens en Van Velzen.

 

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Wet verbod pelsdierhouderij i.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van verbetering en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(40 stuks)

2 21 april 2010, geleidende brief, nr. 1     KST323691
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij
 
2 21 april 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST323692
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij
 
2 21 april 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST323693
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.