Drs. M. (Margot) Kraneveldt-van der Veen

foto Drs. M. (Margot) Kraneveldt-van der Veen
Source: Parlement.com.

Zoetermeers Tweede Kamerlid dat in 2006 de overstap maakte van de LPF naar de PvdA. Kwam uit de journalistiek en was docente Duits en hield zich als Kamerlid vooral bezig met basisonderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang, onderwijsachterstanden, schooluitval en onderwijstoezicht. Bracht een initiatiefwet tot stand over verplichte bijdrage van scholen aan integratie. In de PvdA-fractie vervulde zij de functie van secretaris en zij maakte deel uit van het Kamerpresidium. Na in 2003-2006 en 2007-2010 lid te zijn geweest, was zij in 2012 zij nog korte tijd vervangend Kamerlid. Actief in de vliegsport. Sinds 2014 is zij gemeenteraadslid in Zoetermeer.

LPF, PvdA
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer

1.

First name

Margot (Margot)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hilversum, 26 May 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), until 24 August 2004
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 4 July 2006

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 4 July 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 2007 until 17 June 2010
 • zelfstandig adviseur onderwijsmanagement (gespecialiseerd in passend onderwijs), from June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 April 2012 until 8 May 2012
 • lid gemeenteraad van Zoetermeer, from 27 March 2014

temporary replacement MP
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 10 april tot 8 mei 2012 Sharon Dijksma als Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • eindredacteur "B-Lijn", ledenmagazine van de Afdeling Schermvliegen, KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) te 's-Gravenhage, from 1997
 • lid ledenraadsafgevaardigde KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart)

Previous (2/3)
 • lid en voorzitter redactieraad "Veronica Blad"
 • deelname aan TOP 2003 project van Jong Managment (koppeling Kamerlid aan jonge ondernemer/manager)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 April 2007 until 2 July 2008
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 October 2007 until 17 June 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Diende in 2004 samen met de PvdA'ers Mariette Hamer en Jeroen Dijsselbloem een initiatiefwetsvoorstel in over het opnemen van een verplichting aan scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Dit voorstel werd in 2005 wet. (29.666)
 • Werd in 2010 medeverdedigster van een in 2005 door haar partijgenote Mariette Hamer ingediend initiatiefwetsvoorstel over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Andere indieners waren Jasper van Dijk (SP), Tofik Dibi (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66). (30.417)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Verliet de LPF-fractie in juli 2006 toen die zich bereid toonde het kabinet-Balkenende III (CDA-VVD) te steunen. Zij werd daarna lid van de PvdA en in 2007 Tweede Kamerlid voor die partij.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.