J.Th. Cremer

foto J.Th. Cremer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Liberaal ondernemer en politicus. Zeer welgestelde, succesvolle planter en ondernemer in Nederlands-Indië. Werd na een loopbaan bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Deli-Maatschappij Tweede Kamerlid en minister van Koloniën in het kabinet-Pierson i. Bracht als minister de Indische Mijnwet tot stand. Keerde na zijn ministerschap terug in het parlement en werd later gezant in Washington. Sterke, forse man, met rood haar en rode bakkebaarden en een kalm gemoed.

liberaal, Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub
in de periode 1884-1922: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Jacob Theodoor

Place and date of birth
Zwolle, 30 June 1847

Place and date of death
Amsterdam, 14 August 1923

2.

Party/Movement

Party/Movement
Takkiaan, 1894

Party/Parties
Liberale Unie

National political party
 • Kiesrecht-Kamerclub, from September 1893 until March 1894
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, from 16 May 1894 until August 1897
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, from 2 December 1902 until June 1905

3.

Main functions and occupations

 • hoofdadministrateur Deli-Maatschappij te Medan, until 1883
 • lid Residentieraad van Deli (Nederlands-Indië), from 1 December 1881 until 1883
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 September 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 27 July 1897 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • minister van Koloniën, from 27 July 1897 until 1 August 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1901 until 19 September 1905 (voor het kiesdistrict Amsterdam IV)
 • president Nehamij (Nederlandsche Handel-Maatschappij), from 1 August 1907 until 1 January 1913
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 July 1912 until 27 June 1917 (voor Noord-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 July 1917 until 24 July 1922 (voor Noord-Holland)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Washington, tevens geaccrediteerd als gezant in Mexico, Panama en Nicaraqua, from 17 October 1918 until May 1921 (ontslag om gezondheidsredenen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, around 1915
 • lid Staatscommissie ter voorbereiding van een belasting op oorlogswinst (Staatscommissie-Bos), from October 1915 until 23 February 1916

Derived functions (2/12)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from September 1918 until December 1918
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from September 1921 until March 1922

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak als Kamerlid vooral over buitenlandse zaken en Indische aangelegenheden
 • Interpelleerde in 1890 minister Mackay over de oorlogstoestand op Flores

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Legislative activities as minister
 • Bracht in 1899 de Indische Mijnwet tot stand. Deze verklaarde de bodemschatten van Nederlands-Indië niet tot staatseigendom en maakte particuliere exploitatie mogelijk na een door de staat verleende concessie. De staat kon belasting (een cijns van 4%) heffen op de opbrengst.
 • Bracht in 1899 een wet tot stand waarbij Japanse onderdanen in Nederlands-Indië gelijk werden gesteld aan Europeanen
 • Wijzigde in 1901 het Regerings-Reglement voor Suriname. Alle leden van de Koloniale Raad werden voortaan rechtstreeks gekozen op basis van een censuskiesrecht. Door de wijziging kwam er verder een regeling van de vervanging bij ziekte of afwezigheid van de Gouverneur

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Leidde, bij afwezigheid van voorzitter Van Voorst tot Voorst en van de oudste leden Reekers en Van Nierop, de verenigde vergadering tot sluiting van de zitting 1921/1922

Private life (3/7)
 • Medeoprichter van de KPM (Koninklijke Pakket-Maatschappij)
 • Medeoprichter van het Koloniaal Instituut
 • Een dochter van hem was gehuwd met een neef van jhr. J. Röell, Eerste en Tweede Kamerlid, minister en vicepresident Raad van State

Campaign trail (3/7)
 • Versloeg in 1912 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Noord-Holland in de tweede stemmingsronde met 38 tegen 22 stemmen D.P.D. Fabius
 • Versloeg in 1916 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland in de derde stemmingsronde met 41 tegen 30 stemmen W.H. Vliegen (sdap)
 • Was in 1922 geen kandidaat meer bij de Eerste Kamerverkiezingen

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, 1897 (niet aanvaard in verband met benoeming tot minister)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Mr. Antonio, "De heer Cremer", Parlementaire Portretten, De Amsterdammer, 26 november 1896
 • J.F.L. de Balbian Verster (inleiding), "Jeugd en jongelingsjaren van Jacob Theodoor Cremer (30 juni 1847-14 augustus 1923)", beschreven door hemzelf, in: Het Haags Maandblad, januari-april 1924
 • C. Fasseur, "Cremer, Jacob Theodoor (1847-1923)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 122
 • Levensbericht door C.J.K. van Aalst, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1923/4, 48
 • Onze Afgevaardigden, 1901
 • Ned. Patriciaat, 1941

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.