B.H. Heldt

foto B.H. Heldt
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Meubelmaker, vakbondsman en liberaal politicus. In 1885 de eerste 'arbeider' in de Tweede Kamer. Oprichter en voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond. Pleitbezorger van invoering van een staatspensioen en van kiesrechtuitbreiding. Maakte deel uit van de parlementaire enquêtecommissie naar toestanden in fabrieken i. In 1886 de enige die bij de behandeling van de Grondwetsherziening voluit koos voor invoering van het algemeen kiesrecht. Sloot zich later aan bij de VDB i, maar zijn politieke rol was toen al grotendeels uitgespeeld.

liberaal, Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub, vrijzinnig-democratische kamerclub
in de periode 1885-1901: lid Tweede Kamer

1.

First names

Bernardus Hermanus

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 1 September 1841

Place and date of death
Arnhem, 13 January 1914

3.

Party/Movement

Party/Movement
Takkiaan, 1894

Party/Parties
 • Liberale Unie, from 1885 until February 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), from 17 March 1901

National political party
 • Kiesrecht-Kamerclub, from September 1893 until March 1894
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, from May 1894 until 21 September 1897
 • Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, from 22 September 1897 until March 1901

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 November 1885 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 17 September 1901 (1894-1897 voor het kiesdistrict Amsterdam, 1897-1901 voor het kiesdistrict Amsterdam VII)
 • verslaggever "Nieuwsblad van Nederland", from 1901 until 1902
 • agent van de Rijksverzekeringsbank te Winterswijk, from 1902 until 1914

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Staatscommissie inzake de werkliedenverzekering, from 1895 until 1898
 • lid bestuur ambachtsschool te Winterswijk

Derived functions
 • lid parlementaire enquêtecommissie naar de toestand in fabrieken en werkplaatsen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from October 1886 until 1887
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de ontwerp-Ongevallenwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), until 1900

Honorary positions
erelid ANWV, from 1 June 1903

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/7)
 • In 1895 aanvaardde de Tweede Kamer een door hem ingediende motie, waarin werd uitgesproken dat een algemene voorziening voor de oude dag der werklieden gewenst was. Naar aanleiding hiervan werd in juli 1895 een staatscommissie ingesteld die belast werd met een onderzoek hiernaar.
 • Stemde in 1896 tegen de ontwerp-Kieswet van Van Houten

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Vanaf 1864 medeoprichter van diverse vak- en werkliedenverenigingen

Private life
 • Woonde in zijn jeugd in een eenkamerwoning en later (tijdelijk) in een kelder
 • Zijn vader overleed toen hij negen jaar was
 • Zijn moeder was na het overlijden van haar echtgenoot wasvrouw

Campaign trail (3/7)
 • Werd in 1894 als Takkiaans liberaal in de eerste stemmingsronde verslagen
 • Versloeg in 1897 W.C.J. Passtoors (rk) na herstemming
 • Werd in 1901 verslagen door Th. Heemskerk (arp). Bij naverkiezingen in het district Sliedrecht werd hij verslagen door A.D.P.V. van Löben Sels (arp).

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.