Club-Pyttersen

Deze liberale Kamerclub ontstond in juni 1896 na een geschil van mening onder de liberalen over de ontwerp-Kieswet van Van Houten. Dertien leden steunden het wetsontwerp, terwijl de andere leden van de vooruitstrevend liberale Kamerclub daar tegen waren. Zij vonden de kiesrechtuitbreiding die de nieuwe wet zou opleveren onvoldoende.

De club-Pyttersen, genoemd naar het Tweede Kamerlid H. Pyttersen i, was een informele club, die (tot 1897) nauwelijks als aparte fractie opereerde. De betekenis ervan was vooral dat de leden niet langer tot de vooruitstrevende club behoorden.

Tot de club-Pyttersen behoorden minder vooraanstaande Kamerleden als Hesselink van Suchtelen i, Roessingh i en Schepel i. Allen waren afgevaardigden van plattelandsdistricten.