Mr. T. (Tiemen) Brouwer

foto Mr. T. (Tiemen) Brouwer
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Katholieke boerenvoorman en politicus. Kwam uit een hervormd Gelders gezin en werd pas na zijn huwelijk katholiek. Doorliep een loopbaan in de gemeentelijke administratie. Als algemeen secretaris van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond vanaf 1959 vertegenwoordiger van het 'groene front' in de KVP-fractie. Was tevens secretaris-penningmeester van de KVP-fractie en één van de financiële woordvoerders. Korte tijd minister van Landbouw en Visserij in het kabinet-Den Uyl i, als exponent van de rechtervleugel van zijn partij. Moest het ministerschap opgeven vanwege zijn gezondheid. Bij zijn vertrek speelde ook mee dat vanuit landbouwkring kritiek was geuit op zijn geringe bestuurskracht.

KVP
in de periode 1959-1973: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

First name

Tiemen (Tiemen)

2.

Personal data

Place and date of birth
Ellecom (gem. Rheden), 19 December 1916

Place and date of death
Leiderdorp, 18 April 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 1959 until 11 May 1973
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 2 June 1966 until 3 June 1970
 • lid Europees Parlement, from 8 May 1967 until 11 May 1973 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • minister van Landbouw en Visserij, from 11 May 1973 until 1 November 1973

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij N.V. "Interpolis"
 • lid Nationale Commissie van Advies voor de Europese landbouw-integratie

Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 March 1967 until 11 May 1973
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Reconstructiewet Midden-Delfland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 26 April 1972 until 11 May 1973

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was landbouw-woordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met financiën, waterstaatsaangelegenheden, publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en ontwikkelingssamenwerking.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was eind 1971 enige maanden afwezig vanwege zijn gezondheid
 • Trad af als minister vanwege gezondheidsredenen (op doktersadvies), nadat hij enige jaren eerder een hersenoperatie had ondergaan. Hij moest zich tijdens Europees overleg soms tijdens langdurige vergaderingen laten vervangen door een topambtenaar. Vanuit onder meer het Landbouwschap was hem verweten te weinig krachtdadig te zijn. Vroeg op 27 september 1973 ontslag per 1 november.

Private life
 • Zijn echtgenote was lerares
 • Zijn oudste zoon werd pater Dominicaan
 • Zijn schoonvader, S.W. de Jong, was gedeputeerde van Friesland (1923-1939) en burgemeester van Bolsward (1940-1945)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.