Mr. T. (Tiemen) Brouwer

foto Mr. T. (Tiemen) Brouwer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Katholieke boerenvoorman en politicus. Kwam uit een hervormd Gelders gezin en werd pas na zijn huwelijk katholiek. Doorliep een loopbaan in de gemeentelijke administratie. Als algemeen secretaris van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond vanaf 1959 vertegenwoordiger van het 'groene front' in de KVP-fractie. Was tevens secretaris-penningmeester van de KVP-fractie en één van de financiële woordvoerders. Korte tijd minister van Landbouw en Visserij in het kabinet-Den Uyl i, als exponent van de rechtervleugel van zijn partij. Moest het ministerschap opgeven vanwege zijn gezondheid. Bij zijn vertrek speelde ook mee dat vanuit landbouwkring kritiek was geuit op zijn geringe bestuurskracht.

KVP
in de periode 1959-1973: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979)