J.J.A. (Jules) Schagen van Leeuwen

foto J.J.A. (Jules) Schagen van Leeuwen
Source: Parlement.com.

Marineofficier en partijloze minister van Marine, die in 1947 uit het kabinet-Beel I i stapte, omdat hij vond dat te veel werd toegegeven aan de eisen van de Republiek Indonesia. Werd in Zuid-Afrika geboren waar zijn vader procureur was. Betrokken bij het neerslaan van een communistische opstand in West-Java en bij de marine deskundig geworden in antiluchtvuurleiding voor marineschepen. Trad op verzoek van de Marine toe tot de directie van NV Hazemeyer om de Nederlandse belangen veilig te stellen. Kreeg in 1940 bevel naar Engeland uit te wijken en werd in Londen belast met zorg voor het Nederlandse marinematerieel. In politiek opzicht tamelijk conservatieve man.

partijloos
in de periode 1946-1947: minister

1.

First names

Jules Jacob Adriaan (Jules)

2.

Personal data

Place and date of birth
Pretoria (Z.-Afr.), 28 August 1896

Place and date of death
Ambt-Delden (Ov.), 1 June 1976

3.

Party/Movement

Party/Movement
confessioneel/conservatief (noemde zichzelf een sociaal voelende conservatief, navolger van de antirevolutionaire minister Talma)

Party/Parties
partijloos

4.

Main functions and occupations

 • minister van Marine, from 7 August 1946 until 25 November 1947
 • terug in werkelijke dienst, from December 1947 until 1 March 1948
 • directeur N.V. Hazemeyer's Fabriek van Electrische Signaal-Apparaten (sinds 1948 B.V. Hollandse Signaal Apparatenfabriek) te Hengelo (Ov.), from May 1948 until 1 January 1957

Military rank (officer) (2/4)
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, from 1 September 1929 until 1 March 1936
 • schout-bij-nacht titulair, from 30 April 1955 (bij K.B. van 19 april 1955, nr.37)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. "Olie-Scheepvaart" te Rotterdam
 • adviseur afdeling militaire zaken bij de Verenigde Naties, around 1956

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Demobiliseerde per 1 januari 1947 de dienstplichtigen bij de Marine die sinds mei 1940 in dienst waren geweest

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Verzette zich tegen de samensmelting van de ministeries van Marine en Oorlog
 • Veroordeelde in 1946 de openbaarmaking door vice-admiraal Helfrich, bevelhebber van de zeestrijdkrachten, van een gesprek dat hij samen met chefstaf H.J. Kruls had met koningin Wilhelmina om hun zorgen te uitten over de toestand in Nederlands-Indië
 • Hardliner in het Nederlands-Indonesische conflict. Trad af, omdat hij vond dat Nederland te afwachtend optrad tegen de Republiek Indonesia. Een nota van hem waarin hij op een krachtiger Nederlands optreden aandrong, werd op 22 september 1947 in een kabinetszitting als zijnde niet opportuun ter zijde gelegd.

Private life (3/5)
 • Werd op 12 juni 1919 tot Nederlander genaturaliseerd
 • Studeerde in 1919 aan het K.I.M. tegelijk af met H.C.W. Moorman
 • Ontsnapte in mei 1940 aan krijgsgevangenschap en kwam op 17 mei in Engeland aan

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.