Ir. P.J. (Pierre) Lardinois

foto Ir. P.J. (Pierre) Lardinois
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Limburgse molenaarszoon die na zijn studie in Wageningen snel carrière maakte in de agrarische wereld. Als voorzitter van de Noordbrabantse boerenbond nam hij in de KVP-fractie een machtige positie in. Minister van Landbouw en Visserij in de kabinetten-De Jong i en -Biesheuvel i. Verdedigde zowel in Brussel als in Den Haag onbewimpeld de belangen van 'zijn' boeren. Had volgens Klompé i te veel een rechts gezicht. Was in de ministerraad steeds tegen verlangens van de vakbeweging en voor hard optreden tegen ongeregeldheden. Als minister en Europees commissaris (1973-1977) medevormgever van het Europese landbouwbeleid, dat in zijn tijd met grote overschotten te maken had. Doelgericht man, die autoritair optreden met bonhomie combineerde. Sloot zijn loopbaan af als hoofddirecteur van de Rabobank.

KVP
in de periode 1963-1977: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979), lid Europese Commissie

1.

Personal data

Place and date of birth
Noorbeek (Lb.), 13 August 1924

Place and date of death
Amsterdam, 16 July 1987

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 1954 (bedankte na het Mandement van 1954)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1963 until 5 April 1967
 • minister van Landbouw en Visserij, from 5 April 1967 until 1 January 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 6 July 1971
 • minister belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand, from 28 January 1972 until 1 January 1973
 • lid Europese Commissie, belast met landbouw en visserij, from 6 January 1973 until 1 January 1977 (commissie-Ortoli)
 • voorzitter hoofddirectie Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank (Rabobank Nederland) te Utrecht, from 1 January 1977 until 1 September 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, from 26 May 1986 until 16 July 1987
 • voorzitter bedrijfsfonds voor de Europese Beweging in Nederland te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was landbouw-woordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/8)
 • Diende in 1972 een wetsvoorstel in tot herziening van de Ruilverkavelingswet, met name ten aanzien van de stemprocedure bij ruilverkavelingen. Deze wijziging werd door minister Van der Stee in het Staatsblad gebracht. (12.015)
 • Stelde in 1972 de Koninkrijkswerkgroep in die voorstellen moest doen over een nieuwe structuur van het Koninkrijk

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1971 de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 371) tot stand, die produkt- en bedrijfschappen een grote rol toekent bij het bewaken van de kwaliteit van landbouwproducten. (9.943)
 • Bracht in 1971 de wet tot Goedkeuring van het op 9 maart 1964 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake visserij tot stand. Hiermee werd de basis gelegd voor het gemeenschappelijk visserijebeleid. Voor bepaalde visserijzones geldt nog een overgangstermijn van vijf jaar. (9.703)

Activities on European affairs (2/8)
 • Bereikte in 1974 een akkoord met de VS over verbetering van de wereldvoedselsituatie. Er werd afgesproken reservevoorraden aan te leggen en de steun aan landbouwprojecten in de Derde Wereld vooral te richten op verhoging van de productie door technische bijstand. Stelde in 1975 100.000 ton melkpoeder voor de helft van de prijs ter beschikking van het wereldvoedselprogramma.
 • Verklaarde zich in 1975 bereid 140 tot 180 miljoen gulden ter beschikking te stellen om een overschot aan wijn te kunnen opkopen ter destillatie. Hiermee kon een einde worden gemaakt aan een Frans-Italiaans wijngeschil, waarbij Frankrijk de grens had gesloten voor Italiaanse wijnen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Was gehuwd met een Belgische
 • Zat in een kabinet met zijn vroegere leermeester Polak
 • Was bevriend met Gérard Mertens, Eerste Kamerlid, landbouwvoorman en bestuurder van de Boerenleenbank

Anecdotes and citations
 • Aan het besluit over de EEG-landbouwpolitiek in maart 1972 was een vergadering voorafgegaan van in totaal bijna 100 uur
 • Had het vermogen om door een toespraak onder applaus een protestbijeenkomst te verlaten, waar hij eerder met boegeroep was ontvangen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.