Dr. M.A.M. (Marga) Klompé

foto Dr. M.A.M. (Marga) Klompé
Source: Parlement.com.

In 1956 de eerste vrouwelijke minister van ons land. Doortastend politiek zwaargewicht in de KVP i. Was aanvankelijk docente scheikunde en op dat terrein gepromoveerd. Actief in het verzet als koerierster en in 1944-1945 organisator van hulpverlening. Vertrouwelinge van Romme i, die als Tweede Kamerlid buitenland-woordvoerder van haar fractie was, met belangstelling voor de Europese samenwerking. Volgde in 1956 Van Thiel i op als minister van Maatschappelijk Werk i. Bracht in 1963 de Algemene Bijstandswet tot stand. Loodste in 1966 als minister van Cultuur de Omroepwet door het parlement. Was in het kabinet-De Jong i de enige vertegenwoordigster van de linkervleugel van de KVP. Vrouw met veel gezag in het parlement, die door haar mannelijke collega's vaak vriendschappelijk werd geplaagd om de grote ernst waarmee zij haar taken uitvoerde. Kwam soms wat hautain en belerend over, mede door haar deftige spreektrant. Werd in 1971 als eerste vrouw minister van staat i.

KVP
in de periode 1948-1971: lid Tweede Kamer, minister, lid EGKS-parlement

1.

First names

Margaretha Albertina Maria (Marga)

2.

Personal data

Place and date of birth
Arnhem, 16 August 1912

Place and date of death
's-Gravenhage, 28 October 1986

3.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 August 1948 until 13 October 1956
 • minister van Maatschappelijk Werk, from 13 October 1956 until 24 July 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 1959 until 19 May 1959
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ad interim, from 7 November 1961 until 4 February 1962 (in verband met ziekte van minister Cals)
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ad interim, from 23 April 1963 until June 1963 (in verband met ziekte van minister Cals)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 July 1963 until 22 November 1966
 • minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, from 22 November 1966 until 6 July 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 5 April 1967

Formal job title
 • minister van staat, from 17 July 1971 until 28 October 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Comité d'orientation van Office catholique d'information sur les problemes Européens te Straatsburg & Brussel, from 1977 until 1985
 • lid commissie van onderzoek koopsompolissen, 1978 (onderzoek naar vermeende misbruik over fiscale regeling door politici)

Derived functions (2/10)
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor het voorstel van de Commissie voor de werkwijze tot herziening van het Reglement van Orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 May 1965 until June 1966
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 October 1966 until 21 November 1966

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Was in 1966 woordvoerster van haar fractie bij het debat over de herziening van het Reglement van Orde
 • Interpelleerde op 7 juli 1966 minister Diepenhorst over het niet doorgaan van een experiment met de invoering van een numerus clausus voor bepaalde studies

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/11)
 • Bracht in 1970 samen met staatssecretaris Van de Poel de Nota Bejaardenbeleid 1970 uit. De nota bevatte een vijfjarenplan waarmee de grootste knelpunten moesten worden opgelost. Voorstellen zijn verbetering van de AOW, bouw van 12.000 bejaardenwoningen per jaar, uitbreiding van het aantal gezinshulpen en wijkverpleegkundigen, uitbreiding van het aantal dienstencentra en 10.000 extra verpleegbedden per jaar. (10.934)
 • Diende in 1971 samen met minister Bakker twee zgn. antipiratenwetjes in, die een einde moesten maken aan de uitzendingen van piratenzenders vanaf de Noordzee. (11.373)

Legislative activities as minister (2/7)
 • Bracht in 1968 de Woonwagenwet (Stb. 98) tot stand, die tot doel had het welzijn van woonwagenbewoners te bevorderen. Er kwamen eisen waaraan woonwagens en standplaatsen moesten voldoen en er kwam aangepast lager onderwijs aan de leerplichtige jeugd. Gemeenten werden verplicht tot het in stand houden van een openbaar centrum voor woonwagens. Dit kon ook via een gemeenschappelijke regeling van meerdere gemeenten. (7.872)
 • Bracht in 1968 de Wet op de Omroepbijdragen (Stb. 687) tot stand. Voor de aanwezigheid van radio- en/of televisietoestellen was een bijdrage verschuldigd. Van deze aanwezigheid moest aangifte worden gedaan. Bij niet-betaling kon worden overgegaan tot verzegeling. (9.627)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/10)
 • Op 26 augustus 1969 baarden de kussen die de (homoseksuele) schrijver Gerard van het Reve haar gaf bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs veel opzien.
 • Aanvankelijk geen voorstandster van de vorming van het CDA, doch legde zich hier later uit praktische overwegingen bij neer
 • Droeg op 30 april 1980 bij de inhuldiging van koningin Beatrix de Grondwet waarop de vorstin de eed aflegde

Private life (3/11)
 • Was peettante van een dochter van haar collega Cals
 • Brak op 20 januari 1971 haar heup en verbleef tot 5 maart in het ziekenhuis H. Joannes de Deo te Den Haag
 • Sinds 9 november 2012 staat in de Universiteit Tilburg een door Margot Homan vervaardigd bronzen borstbeeld van haar. Een tweede beeld staat bij de Marga Klompézaal in de Tweede Kamer.

Anecdotes and citations
 • Zij woonde als minister regelmatig als toehoorder de vergadering van de Raad voor Economische Aangelegenheden (een onderraad van de ministerraad) bij, hoewel zij daarin geen zitting had. Op die manier wist zij onder meer hoe de voorbereiding van de rijksbegroting verliep.
 • In het kabinet-De Jong gaf zij wekelijks 'bijles' aan de KVP-staatssecretarissen, waarbij zij vertelde over de gang van zaken in de ministerraad

Campaign trail
 • In 1956 nummer 3 op de KVP-kandidatenlijsten in de kieskringen Arnhem, Nijmegen, Leeuwarden, Zwolle, Groningen en Assen
 • In 1959 nummer 2 op de KVP-kandidatenlijsten in de kieskringen Arnhem, Nijmegen, Leeuwarden, Zwolle, Groningen en Assen

Pseudonyms and nicknames (3/4)
 • Truus van Aken (schuilnaam op onderduikadres)
 • "Onze lieve vrouwe van altijddurende bijstand" (wat spottende bijnaam, die o.a. Luns haar gaf)
 • "Madame Klomplet" (wat spottende bijnaam in het Europees Parlement vanwege haar brede takenpakket)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.