Mr. F.J.F.M. (Frans-Joseph) van Thiel

foto Mr. F.J.F.M. (Frans-Joseph) van Thiel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Bekende en populaire katholieke Tweede Kamervoorzitter in de jaren zestig. Hij vervulde dat ambt op vaderlijke wijze met veel (Brabantse) humor, tact en soepelheid. Tijdens zijn voorzitterschap vonden de 'Nacht van Schmelzer i' en de discussies over de 'Drie van Breda' plaats. Onder zijn voorzitterschap werd bovendien de werkwijze van de Kamer gemoderniseerd en werd het Kamerwerk dichter bij de burgers gebracht (televisie-uitzendingen, hoorzittingen). Was afkomstig uit een Helmondse ondernemersfamilie. Werd in 1952 in het kabinet-Drees III i de eerste minister van Maatschappelijk Werk en keerde in 1956 terug in de Tweede Kamer, waarvan hij namens de KVP eerder al vier jaar deel had uitgemaakt.

KVP
in de periode 1948-1972: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Frans Joseph Frits Maria (Frans-Joseph)

Place and date of birth
Helmond, 19 December 1906

Place and date of death
Helmond, 2 June 1993

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Helmond, from 2 September 1946 until 9 September 1952
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1948 until 15 July 1952
 • minister van Maatschappelijk Werk, from 9 September 1952 until 13 October 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 July 1956 until 3 October 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 7 December 1972
 • lid gemeenteraad van Helmond, from 3 September 1958 until January 1963
 • voorzitter NKWV (Nederlands Katholiek Werkgeversverbond), from 1 January 1962 until 12 June 1963 (na fusie AKWV en KVW)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 January 1963 until 7 December 1972

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from 5 May 1942 until 23 May 1942 (ontslagen op medische gronden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid curatorium Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon
 • voorzitter Raad voor de Casinospelen, from 1 March 1975 until 1 July 1979

Derived functions (2/7)
 • voorzitter Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 September 1966 until 7 December 1972
 • voorzitter Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich tussen 1948 en 1952 en tussen 1956 en 1963 vooral bezig met sociaal-economische zaken (industrie, ondernemingsraden, organisatiewet sociale zekerheid).
 • Was in 1951 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
 • Was in 1960 woordvoerder bij het debat over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Benelux-verdrag

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Kreeg als minister onder meer te maken met de opvang van Molukkers en met de opvang van de slachtoffers van de watersnoodramp

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1955 een wijziging van de Armenwet tot stand, waarbij bij in geval van verpleging of verzorging in een inrichting niet de gemeente waarin in de arme zich bevindt, maar die waar hij of zij vandaan komt, de kosten voor de onderstand op zich moet nemen. (3339)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Behoorde in 1965 tot de zes leden in de KVP-fractie die tegen tijdelijke afwijking van de structurele begrotingsnorm stemde, zoals vastgelegd in het ontwerp-regeereakkoord van het kabinet-Cals
 • Schorste op 21 oktober 1969 het debat over justitiebegroting om op de publieke tribune aanwezige ex-gevangenen van Ravensbruck te kalmeren toen mogelijke vrijlating van de Drie van Breda aan de orde kwam. Legde daarover tijdens de vergadering een korte verklaring af.
 • Werd in 1971 herkozen als Kamervoorzitter, hoewel de PvdA de grootste fractie had

Private life
 • Toen hij 13 jaar was, overleed zijn moeder

Anecdotes and citations
 • Zei tijdens een ordebebat in de middagvergadering van de Tweede Kamer op 13 oktober 1966 dat het voornemen was om de algemene politieke en financiële beschouwingen zonodig 's nachts voor te zetten en dat het kabinet daartegen geen bezwaar had. Hij zei dat minister-president Cals hem had herinnerd aan de woorden van Gerbrandy, die ooit als fungerende Kamervoorzitter had gezegd: 'Wie flauw valle, valle flauw'. De vergadering duurde uiteindelijk tot 4.40 uur ('Nacht van Schmelzer').

Campaign trail
 • In 1952 nummer 6 op de KVP-kandidatenlijst in de kieskring Den Bosch. Werd niet herkozen.
 • In 1967 en 1971 nummer 2 op de KVP-kandidatenlijsten in Noord-Brabant bij de Tweede Kamerverkiezingen

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, December 1952 (niet aangenomen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • A. van Kessel, "Thiel, Frans Joseph Frits Maria van (1906-1993)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (digitale versie)
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.