Proportionaliteitsbeginsel

Source: Europa Nu.

Het proportionaliteitsbeginsel (ook wel evenredigheidsbeginsel genoemd) draagt de Europese Unie i op niet verder te gaan dan nodig is in het uitvoeren van nieuwe regelgeving.

Wanneer nieuwe regelgeving op verschillende manieren ingevoerd kan worden, moet de Europese Unie kiezen voor de manier die de meeste vrijheid laat aan de lidstaat. Dat geldt ook voor beleidsterreinen waar de EU exclusieve bevoegdheid heeft.

Dit beginsel is toegevoegd aan het EG-verdrag i met de inwerkingtreding van het verdrag van Amsterdam i. Het beginsel is nauw verbonden met het subsidiariteitsbeginsel i.

1.

Meer informatie