Ing. A. (Ahmed) Aboutaleb

foto Ing. A. (Ahmed) Aboutaleb
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Marc Nolte
Source: Parlement.com.

Ahmed Aboutaleb (1961) is sinds 5 januari 2009 burgemeester van Rotterdam. Hij was van 22 februari 2007 tot 12 december 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder andere voor arbeidsmarktbeleid en armoedebestrijding) in het kabinet-Balkenende IV i. De heer Aboutaleb was eerder onder meer journalist, hoofd voorlichting van de SER, directeur van de sector Maatschappelijke, Economische en Culturele Ontwikkeling, Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam. Van februari 2004 tot februari 2007 was hij voor de PvdA wethouder van Amsterdam.

PvdA
in de periode 2007-heden: staatssecretaris, burgemeester van Rotterdam

1.

Personal data

Surnames
Ahmed (Ahmed)

Place and date of birth
Beni Sidel (Marokko), 29 August 1961

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • manager sector communicatie en publicatie, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), from 1996 until 1 October 1998
 • lid bestuur FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, from 1 October 1998 until 1 October 2002
 • directeur sector Maatschappelijke, Economische en Culturele Ontwikkeling, Bestuursdienst gemeente Amsterdam, from 1 October 2002 until February 2004
 • wethouder (van werk en inkomen, educatie, jeugd en diversiteit, grotestedenbeleid) van Amsterdam, from 4 February 2004 until 22 February 2007
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder meer belast met arbeidsmarktbeleid, bijstandsbeleid, armoedebeleid en volksverzekeringen), from 22 February 2007 until 12 December 2008
 • burgemeester van Rotterdam, from 5 January 2009

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Decentraal arbeidsmarktbeleid, b. Arbeidstoeleiding en re-integratiebeleid gemeenten, c. Ketenaanpak SUWI, d. ESF, e. Bijstandsbeleid, f. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, g. Sociale Werkvoorziening, h. Volksverzekeringen inclusief uitvoering, i. Internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille, j. Handhaving en fraudebestrijding. k. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Current (2/4)
 • lid Raad van Advies Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • voorzitter maatschappelijke adviesraad NIMAR (Nederlands Instituut Marokko)

Previous (2/10)
 • lid Council Olympisch Plan 2028, from September 2009
 • lid Nationaal Comité Inhuldiging, from 8 February 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/5)
 • Verdedigde in 2008 in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel om gemeenten meer mogelijkheden te geven tot ondersteuning van huishoudens met kinderen, die langdurig van een minimum inkomen leven (31.441)
 • Verdedigde in 2008 in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel over verbetering van de arbeidsmarktpositie van alleenstaande ouders. (31.519)
 • Diende in 2008 samen met staatssecretaris Van Bijsterveldt het wetsvoorstel Wet investeren in jongeren (bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar) in. Het voorstel werd in 2009 door zijn opvolgster in het Staatsblad gebracht. (31.775)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2007 een wijziging (Stb. 564) van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) tot stand, waardoor doelgroep en doel in de wet worden veranderd. De Wsw moet aan zo veel mogelijk arbeidsgehandicapten aangepaste arbeid bieden, die aansluit bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Van Hoof. (30.673)
 • Bracht in 2008 een wet (Stb. 284) tot wijziging van onder meer de Wet Werk en Bijstand tot stand om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering gedurende maximaal twee jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten. Dit moet kansen van langdurig werklozen op inschakeling in het arbeidsproces vergroten. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Van Hoof. (30.650)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Werd in relatie tot de moord op Theo van Gogh bedreigd door Mohammed B. en kreeg daarna persoonsbewaking
 • Kreeg in 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam als nummer twee meer stemmen dan lijsttrekker Lodewijk Asscher
 • Woonde in februari 2008 als vervanger van minister Verhagen de EU-Arabische Liga-top bij in Malta

Private life
 • Zijn vader was in Marokko imam en kwam later als gastarbeider naar Nederland. Ahmed werd in Marokko opgevoed door zijn grootvader. Moeder en grootvader waren analfabeet.
 • Kwam op zijn zestiende (op 17 oktober 1976) naar Nederland; woonde aanvankelijk in Den Haag
 • Richtte in Den Haag als student de Haagse Marokkanenvereniging op en was daarvan voorzitter

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications (6/7)
 • Interview met Steffie Kouters, in: Volkskrant Magazine, 15 november 2008
 • Mark Hoogstad, "'Ik ben al heel lang een rolmodel in Nederland'", NRC Weekblad 20-26 februari 2010
 • Sheila Kamermans en Daniele Pinedo, "Het beste jongetje van de klas", NRC Weekend 13-14 juni 2014
 • "De roep van de stad", HJ Schoo-lezing Elsevier, 2015
 • "Droom & daad" (2015)
 • E. Hermanides en R. Koops, "Agmed Aboutaleb, overal de eerste" (2019)

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.