31441 NL - wetsvoorstel
Decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 april 2008 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is gemeenten meer armslag te geven voor gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen ter bevordering van hun maatschappelijke participatie en dat het wenselijk is de mogelijkheden voor inkomensondersteuning beter in evenwicht te brengen met de mogelijkheden tot inkomensverbetering.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van verbetering en vier amendementen ingediend.

3.

Documenten

(27 stuks)

2 29 april 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST118099
Koninklijke boodschap
publicatie: 9 mei 2008
 
2 29 april 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST118100
Voorstel van wet
publicatie: 9 mei 2008
 
2 29 april 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST118101
Memorie van toelichting
publicatie: 9 mei 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.