L. (Louw) de Graaf

foto L. (Louw) de Graaf
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Christendemocratisch politicus, die 'opgroeide' in de ARJOS i en het CNV. Behoorde in de jaren zeventig tot de christen-radikalen. Trad op verzoek van minister Albeda i als vakbondsman toe tot het centrumrechtse eerste kabinet-Van Agt i. Herzag als staatssecretaris van Sociale Zaken onder meer de kinderbijslagregelingen en verdedigde diverse kortingswetjes. In de kabinetten-Lubbers voerde hij, in weerwil van zijn vakbondsverleden, een strak bezuinigingsbeleid, waardoor de sociale zekerheid drastisch werd versoberd. Bracht samen met minister De Koning i in 1987 de stelselherziening sociale zekerheid tot stand. Was twee korte periodes minister. Na zijn aftreden in 1989 voorzitter van de Ziekenfondsraad en van het College van Zorgverzekeraars. Sprak met een opvallend Fries accent.

CDA
in de periode 1977-1989: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Louw (Louw)

Place and date of birth
Koten (gem. Achtkarspelen), 12 April 1930

Place and date of death
Heerenveen, 15 July 2020

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), from 1952 until 10 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • secretaris bestuur, CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), from 20 March 1967 until 1 October 1973
 • vicevoorzitter CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), from 1 October 1973 until 28 December 1977
 • staatssecretaris van Sociale Zaken (belast met sociale zekerheid), from 28 December 1977 until 11 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 29 May 1982
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 29 May 1982 until 4 November 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 5 November 1982
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met sociale zekerheid), from 5 November 1982 until 3 February 1987
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 July 1986
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 3 February 1987 until 7 May 1987 (verving minister De Koning die tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken werd vanwege een hartoperatie van minister Van Dijk)
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder meer belast met sociale zekerheid), from 6 May 1987 until 1 October 1989
 • voorzitter Ziekenfondsraad, from 1 October 1989 until 1 July 1999
 • voorzitter CVZ (College voor Zorgverzekeraars), from 1 July 1999 until 1 July 2003

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt belast met aangelegenheden betreffende de sociale zekerheid, waaronder begrepen de coördinatie van het beleid op het terrein van de sociale zekerheid met dat op het gebied van de arbeidsvoorziening en de arbeidsomstandigheden.
 • Was als staatssecretaris in het eerste en tweede kabinet-Lubbers belast met 1. aangelegenheden betreffende de sociale zekerheid; 2. de arbeidsomstandigheden; 3. de emigratie en remigratie.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen "Van Melle" N.V. te Breda, from 1996 until 2000
 • lid bestuur Stichting Instituut GAK, from 2000

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/5)
 • In 1984 verwierp de Tweede Kamer het door hem en staatssecretaris Kappeyne van de Coppello verdedigde wetsvoorstel over gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de WWV. Het kabinet had voorgesteld de gelijke behandeling te bereiken door ook mannelijke niet-kostwinners geen recht op een WWV-uitkering te geven. De Tweede Kamer verwierp het betreffende wetsartikel en daarna het wetsvoorstel. (18.683)
 • Bracht in 1985 samen met staatssecretaris Koning de Nota Grensarbeid uit over socialeverzekerings- en fiscale regelingen waarmee de grensarbeiders, die in Nederland wonen en in Duitsland en België worden geconfronteerd (18.894)
 • In 1986 verwierp de Eerste Kamer met 38 tegen 36 stemmen zijn wetsvoorstel over het verhaalsrecht van gemeenten voor uitgekeerde bijstand (18.813)

Legislative activities as minister (3/22)
 • Bracht in 1987 de Wet samenvoeging van de Raden van Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank tot één organisatie (Stb. 533) tot stand. De autonome positie van de Raden van Arbeid vervalt daarmee; zij worden districtskantoren van de SVB. Onder meer door afschaffing van de kinderbijslag voor kinderen van 18 jaar en ouder vermindert de personeelsbehoefte bij de Raden van Arbeid. (19.545)
 • Bracht in 1988 een wijziging (Stb. 440) van de Wet sociale werkvoorziening tot stand, waardoor budgetfinanciering werd ingevoerd (20.512)
 • Bracht in 1988 een wet (Stb. 655) tot invoering van een sociaal-fiscaalnummer (sofinummer) tot stand. Iedereen die belastingplichtig is of verzekerd is voor de sociale verzekeringen krijgt een negencijferig identificatienummer dat wordt gebruikt door de belastingdienst. (20.854)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Behoorde in maart 1967 tot de zogenoemde "spijtstemmers". Dat waren enkele jonge, progressieve ARP-leden die het Centraal Comité per brief liet weten verontrust te zijn over de samenwerking met de VVD in het kabinet-De Jong.
 • In februari 1970 medeondertekenaar (met onder anderen Van Agt, Albeda, De Gaay Fortman, Mommersteeg en Steenkamp) van een open brief aan de partijbesturen van KVP, ARP en CHU om te komen tot een vooruitstrevende christendemocratische partij
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden

Private life
 • Zijn geboorteplaats Koten heet nu Kootstertille

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Onno Reitsma, "'Dit is mijn ambitie geweest: staatssecretaris sociale zaken'", Elsevier Magazine, febr. 1978
 • Bibeb, "Staatssecretaris Louw de Graaf: 'Ik heb altijd zeeman willen worden. Net als mijn vader ben ik niet geworden wat ik wilde'", Vrij Nederland, 22 oktober 1983
 • Marga Rijerse, "'Heel wat ellende over me uitgestort'", Friesch Dagblad, 9 september 1989
 • J. Bruinsma en G. Herderschee, "'Mensen zijn nu eenmaal geen engeltjes'; Louw de Graaf verloor tijdens zijn lange loopbaan het geloof in een positief mensbeeld", De Volkskrant, 30 juni 2003
 • J.J. van Dijk, "Louw de Graaf (1930). Een christen-radicaal in een rechts kabinet", in: P.E. Werkman en R. van der Woude (red.), "Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging" (2009), 316-346
 • Leon van Damme, "Virtus Nobilitat - Deugd adelt. Louw de Graaf (1930-2020)" , in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021, 130

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.