Mr. I.W. (Ivo) Opstelten

foto Mr. I.W. (Ivo) Opstelten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Source: Parlement.com.

VVD-bestuurder, minister en partijvoorzitter, die werd gevormd in de gemeenteadministratie en daarna op 28-jarige leeftijd aan een indrukwekkende loopbaan begon als burgemeester. Na een onderbreking van vijf jaar als topambtenaar op Binnenlandse Zaken werd hij in 1992 eerste burger van Utrecht en ruim zes jaar later van het voorheen 'rode bolwerk' Rotterdam. Was een krachtig, maar soepel handhaver van gezag. Daarna nog waarnemer in Tilburg en vanaf 2008 voorzitter van de VVD. Politieke peetvader van Mark Rutte i en na de formatie van diens eerste kabinet i, waarin hij een groot aandeel had, minister van Veiligheid en Justitie. Voerde voortvarend een nieuwe Politiewet in. Kwam in het kabinet-Rutte II i minder uit de verf en moest voortijdig aftreden. Rasbestuurder met een fors postuur en sonore basstem, die amicaal en prettig in de omgang is.

VVD
in de periode 1992-2015: minister, partijvoorzitter, burgemeester van Rotterdam, burgemeester van Utrecht

1.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 31 January 1944

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Dalen, from 16 August 1972 until 1 October 1977
 • burgemeester van Doorn, from 1 October 1977 until 1 December 1980
 • burgemeester van Delfzijl, from 1 December 1980 until 1 September 1987
 • burgemeester van Utrecht, from 1 November 1992 until 16 February 1999
 • burgemeester van Rotterdam, from 16 February 1999 until 1 January 2009
 • waarnemend burgemeester van Tilburg, from 4 November 2009 until 16 July 2010
 • minister van Veiligheid en Justitie, from 14 October 2010 until 9 March 2015

cabinet formation
 • informateur, from 4 August 2010 until 5 September 2010
 • informateur, from 13 September 2010 until 7 October 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/41)
 • medewerker tv-programma "TROS RegelRecht", from January 2010 until October 2010
 • verkenner collegevorming gemeente Vlaardingen, 18 March 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/9)
 • Diende in 2013 een wetsvoorstel in over aanpassing van griffierechten. De toename van het aantal zaken diende te worden afgeremd. Na bezwaren in de Tweede Kamer trok minister Van der Steur het voorstel in 2016 in. (33.757)
 • Bracht in 2014 samen met minister Asscher de Nota 'Transformatie van het jihadisme in Nederland' en het Actieprogramma Integrale aanpak Jihadsime uit. Om de democratische rechtsstaat te beschermen en de jihadistische beweging te bestrijden en verzwakken, worden diverse maatregelen voorgesteld. In het Plan van Aanpak worden als maatregelen onder meer genoemd de mogelijkheid van het intrekken van het Nederlanderschap bij betrokkenheid bij terroristische activiteiten en het verhinderen van de terugkeer van jihadistische strijders naar Nederland. Ook moeten maatschappelijke spanningen worden weggenomen die een voedingsbodem kunnen vormen voor radicalisering. Ronselaars en haatzaaiers worden steviger aangepakt. (29.754)

Legislative activities as minister (2/15)
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 191) tot stand waardoor de fouilleerbevoegdheden van de politie in een aangewezen veiligheidsrisicogebied worden uitgebreid. Zo mogen ook voorwerpen worden onderzocht die iemand bij zich heeft; mag uitgebreider worden gefouilleerd bij vervoer en bij opsluiting in een politiecel, en kan direct worden opgetreden als bij fouilleren peperspray, een boksbeugel of ploertendoder wordt gevonden. (33.112)
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 444) van de Opiumwet tot stand in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt. Alle handelingen in dat kader (transport, distributie, verhuur van ruimten, aanleggen van installaties) worden strafbaar met een gevangenisstraf tot drie jaar of een geldboete. (32.842)

als (in)formateur
 • Kreeg op 4 augustus 2010 het verzoek een onderzoek in te stellen naar de spoedige totstandkoming van een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Bracht op 4 september eindverslag uit, waarin hij concludeerde dat vorming van zo'n kabinet niet mogelijk was.
 • Kreeg op 13 september 2010 het verzoek om, met inachtneming van hetgeen in het eindverslag van informateur Mr. H.D. Tjeenk Willink is opgenomen, zijn onderzoek voort te zetten naar de spoedige totstandkoming van een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Bracht op 7 oktober eindverslag uit, waarin hij adviseerde VVD-leider Mark Rutte tot formateur te benoemen van een kabinet van VVD en CDA, met steun van de PVV, op basis van het op 30 september tussen die partijen gesloten regeer- en gedoogakkoord.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Kreeg veel waardering voor de begripvolle wijze waarop hij omging met de emoties van veel Rotterdammers nadat Pim Fortuyn (die ook voorman van Leefbaar Rotterdam en gemeenteraadslid was) was vermoord. Stelde het stadhuis open voor het tekenen van condoleanceregisters en liep samen met zijn echtgenote voorop bij de stille tocht.
 • Voerde vanaf 2002 als voorzitter van een college waarin Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA waren vertegenwoordigd een streng veiligheidsbeleid. Bewerkstelligde diverse maatregelen ('zero tolerance') om overlast en criminaliteit in de stad tegen te gaan.
 • Trad in 2015 af als minister vanwege de afwikkeling van de zogenoemde Teevendeal. Dit ging over een schikking in augustus 2000 van justitie met de drugscrimineel Cees H., waarvoor staatssecretaris Teeven, die toen officier van justitie was, verantwoordelijk was. Lange tijd werd ervan uitgegaan dat het bedrag waarbij het om ging bijna f 2 miljoen was (het betrof een geblokkeerde rekening), maar dat was in werkelijkheid f 4,7 miljoen. Opstelten had aan de Tweede Kamer gemeld dat er geen duidelijkheid was op zijn ministerie over de hoogte van het bedrag, noch dat hij over afschriften beschikte. Toen de gegevens over de schikking toch beschikbaar bleken te zijn en het bedrag van f 4.7 miljoen bleek te kloppen, trad hij af. Hij erkende dat de informatie eerder boven water had moeten komen.

Private life
 • Werd als vijftienjarige enige tijd ondergebracht in het gezin van een dominee
 • Deed zijn eerste 'bestuurlijke' ervaring op als commissaris meubilair bij de Leidse studentensociëteit Minerva
 • Zjn schoonvader was directeur van de NV Olie Scheepvaart

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.