Nederland veiliger

Source: I.W. (Ivo) Opstelten i, published on Friday, December 23 2011.

Het jaar 2012 loopt af. Deze laatste week van december, de periode die we associëren met rust en reflectie, nodigt uit tot terugkijken op de voorbije maanden. In mijn geval op veertien maanden veiligheids- en justitiebeleid, waarvan het doel in het Regeerakkoord als volgt wordt verwoord: “Het moet veiliger worden op straten, in wijken en de openbare ruimte. Het daadkrachtig aanpakken van straatterreur, overlast, intimidatie, agressie, geweld en criminaliteit vraagt om een zichtbaar en doortastend optreden van politie en Justitie.”

Die opdracht willen we realiseren langs verschillende wegen. Meer slagkracht voor professionals, een aanval tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, een veilige buurt voor burger en ondernemer, en versterking van de rechtsstaat.

De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar. De Nationale Politie staat nu in de steigers, zodat onze politie straks efficiënter en effectiever kan opereren. Dat geldt ook voor rechtspraak en openbaar ministerie. Daar krijgen we meer specialisatie, meer maatwerk, versteviging van bestuur en optimalisering van de bedrijfsvoering. Waar nodig wordt ook strenger gestraft: minimumstraffen voor recidivisten van ernstige misdrijven en geen taakstraffen meer bij gewelds- en zedenmisdrijven. De positie van het slachtoffer is en wordt op verschillende fronten versterkt. De georganiseerde criminaliteit kan rekenen op een krachtig offensief. En de strijd tegen straatroven, inbraken en geweldsdelicten gaat door, net als tegen overvallen. Die waren half december, vergeleken met 2009, met 22 procent gedaald.

Natuurlijk geldt ook hier de waarschuwing dat “in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst”. Maar ze geven mij alle vertrouwen dat we op de goede weg zijn. We liggen op koers, Nederland wordt veiliger.

Ik wens u allen een goed 2012.

Ivo Opstelten