32842 NL - wetsvoorstel
Strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 juli 2011 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten i, en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Schippers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat in het bijzonder de illegale beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt en de illegale teelt van grote hoeveelheden een omvang heeft gekregen en zodanig is geprofessionaliseerd dat daartegen doortastend moet worden opgetreden door middel van het strafrecht; dat het daartoe noodzakelijk is de Opiumwet aan te vullen met een nieuwe strafbaarstelling met betrekking tot middelen genoemd op lijst II van de wet.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(56 stuks)

2 26 juli 2011, koninklijke boodschap, nr. 1     KST328421
Koninklijke boodschap
 
2 26 juli 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST328422
Voorstel van wet
 
V 26 juli 2011, 32842     BLG123992
Advies College van Procureurs-Generaal (bijlage bij 32842,nr.3) -
 
V 26 juli 2011, 32842     BLG123990
Advies Raad voor de Rechtspraak (bijlage bij 32842,nr.3) -
 
V 26 juli 2011, 32842     BLG123993
Advies Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (bijlage bij 32842,nr.3) -
 
V 26 juli 2011, 32842     BLG123991
Advies Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (bijlage bij 32842,nr.3) -
 
2 26 juli 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST328423
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.