W. (Wim) Meijer

foto W. (Wim) Meijer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Foto Nico Naeff/Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Uit het vormingswerk afkomstige PvdA-voorman. Behoorde tot Nieuw Links i en werd in 1971 Kamerlid. Maakte zich als staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl i sterk voor verbetering van het bibliotheekwerk, het welzijnswerk en het ouderenbeleid. Zijn drie 'groene' nota's gaven de aanzet voor betere bescherming van natuurgebieden en cultuurlandschappen. Daarna opnieuw Kamerlid. Verloor in 1979 de strijd om het PvdA-voorzitterschap van Max van den Berg i, die radicaler was en dichter bij de basis stond. In de jaren 1981-1982 fractievoorzitter ten tijde van het kabinet-Van Agt/Den Uyl. Werd in 1989 Commissaris van de Koningin in Drenthe en stapte daarna over naar het bankwezen. Vervulde toen belangrijke functies in het bedrijfsleven zonder vaak in de publiciteit te treden. Werd daardoor voor velen vertrouwenspersoon en een invloedrijke schakel tussen politiek en samenleving.

PvdA
in de periode 1971-1993: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, Commissaris van de Koning(in)