H.J. (Hans) Simons

foto H.J. (Hans) Simons
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Rotterdamse PvdA-bestuurder die in het kabinet-Lubbers III i staatssecretaris van volksgezondheid was. Geboren in Friesland en als zoon van een huisarts opgegroeid in een vrijzinnig-liberaal milieu. Studeerde politicologie en sociologie. Was namens de PPR i gemeenteraadslid en later voor de PvdA wethouder in Rotterdam. Trachtte als staatssecretaris tevergeefs een nieuw stelsel van ziektekostenverzekering in te voeren. Keerde in 1994 terug naar de Rotterdamse gemeentepolitiek, als wethouder van onder andere economische zaken. Bestuurder die goed aangeschreven stond en bekwaam een aantal wetsvoorstellen door het parlement loodste.

PvdA
in de periode 1989-1994: staatssecretaris

1.

First names

Henri Johan (Hans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Witmarsum (gem. Wonseradeel, Frl.), 20 December 1947

Place and date of death
Renesse (gem. Schouwen-Duiveland), 27 March 2019

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), until 1979
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1979

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (belast met volksgezondheid en gehandicaptenbeleid), from 7 November 1989 until 26 February 1994
 • voorzitter Raad van Bestuur Oosterscheldeziekenhuizen te Goes, from 1 May 2005 until 1 April 2009
 • zelfstandig adviseur beleids- en bestuursvragen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter RMPI (jeugdpsychiatrisch ziekenhuis)/"Grote Rivieren Barendrecht/Dordrecht
 • voorzitter Stichting GMH (Gedragscode Medische Hulpmiddelen), from 2015 until 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/10)
 • Verdedigde in 1994 samen met minister Hirsch Ballin met succes het wetsvoorstel inzake de geneeskundige-behandelingsovereenkomst in de Tweede Kamer. De wet werd in 1994 door de ministers Borst en Sorgdrager tot stand gebracht. (21.561)
 • Had een belangrijk aandeel in de voorbereiding van het wetsvoorstel Kwaliteitswet zorginstellingen. Het voorstel werd, kort na zijn aftreden, in 1994 ingediend door minister d'Ancona en in 1996 door minister Borst in het Staatsblad gebracht.

Legislative activities as minister (2/11)
 • Bracht in 1993 samen met minister Hirsch Ballin de Wet beroepen individuele gezondheidszorg (Wet BIG) (Stb. 655) tot stand, die moet bewaken dat de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg kwalitatief op peil blijft en die patiënten moet beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Ook alternatieve behandelwijze zijn toegestaan. Diverse wetten over medische en paramedische beroepen over ziekenverzorgers worden ingetrokken. Het wetsvoorstel was in 1986 ingediend door staatssecretaris Van der Reijden. (19.522)
 • Bracht in 1993 samen met minister Hirsch Ballin de Wet meldingsformulier levensbeëindiging (Stb. 688) tot stand, waardoor euthanasie strafbaar bleef, maar alleen dan als een arts niet de nodige zorgvuldigheid in acht had genomen. (20.383)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Dreigde op 25 juni 1992 in een Kamerdebat met aftreden als het CDA hem niet voor 100 procent zou steunen bij zijn plannen om tot een nieuwe stelsel van ziektekostenverzekering te komen. De Tweede Kamer verwierp met alleen de stemmen van VVD en CD vóór een motie-Bolkestein waarin zijn beleid werd afgekeurd.
 • De Eerste Kamer bewerkstelligde via een motie-Kaland dat invoering van het 'plan-Simons' gefaseerd zou plaatsvinden en dat ontwerp-AMvB's ter goedkeuring dienden te worden voorgelegd aan het parlement. In juni 1993 besloot hij tot een 'time-out' bij de invoering van een basisverzekering om zich te bezinnen op de wijze waarop de basisverzekering kon worden ingevoerd. De door hem in 1992 en 1994 ingediende wetsvoorstellen over aanspraken op zorg in de AWBZ en over eigen risico bij de ziektekostenverzekering werden eind 1994 ingetrokken.
 • In 2000 tien maanden uitgeschakeld door ziekte, waarbij zijn wethouderschap werd waargenomen

Private life
Hij groeide op in Zeeland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.