L. Neher

foto L. Neher
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

PTT-topman, die kortstondig minister was in het kabinet-Beel I i. Was jarenlang hét gezicht van de Nederlandse PTT en hield zelfs als minister van Openbare Werken de verantwoordelijkheid voor dat Staatsbedrijf. Maakte met onder meer Drees tijdens de oorlog deel uit van het College van Vertrouwensmannen. Speelde als gedelegeerde van het Opperbestuur een rol bij de oplossing van de Indonesische kwestie. Stond in de Indische kwestie overigens vaak tegenover zijn partijgenoten, omdat hij voorstander was van militair ingrijpen. Keerde in 1949 terug in de top van de PTT. Meer manager dan politicus.

PvdA
in de periode 1944-1948: minister, lid College van Vertrouwensmannen

1.

First name

Lambertus

2.

Personal data

Changes in name or title
 • L. Neher, from 13 September 1889 until 21 September 1954
 • Dr. L. Neher, from 21 September 1954 (nadat aan hem door de Technische Hogeschool te Delft een eredoctoraat was verleend)

Place and date of birth
Amsterdam, 13 September 1889

Place and date of death
Voorst (Gld.), 22 August 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, from 3 March 1947 until 1 March 1948 (departement per 1 maart ingesteld bij K.B. van 28 februari 1947; werd op 3 maart beëdigd)
 • gedelegeerde van het Opperbestuur in Indonesië, from 1 March 1948 until 1 November 1948 (tot 1 augustus 1948 samen met jhr.mr. H.L. van Vredenburch, daarna met L.J.M. Beel)
 • directeur-generaal Staatbedrijf der PTT, from 1 February 1949 until 1 October 1954

Responsibilities as minister
 • Was als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting tevens belast met aangelegenheden betreffende de PTT

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter adviescommissie voor de doelmatige organisatie in de rijksdienst, from March 1957
 • voorzitter commissie voor de bestudering van het vraagstuk van de automatisering van de rijksadministratie, from October 1957 until January 1960

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Diende in 1947 een wetsvoorstel in over de rechtspositie van het Staatsbedrijf der PTT. Hierdoor moest de PTT zelfstandiger worden en als rechtspersoon worden erkend. Dit moest het bedrijfsmatige karakter beter doen uitkomen. Het wetsvoorstel werd in 1953 ingetrokken. (636)
 • Diende in 1948 wetsvoorstellen in tot wijziging van de Woningwet en over bijzondere voorzieningen betreffende de wederopbouw. De voorstellen werd ruim een half jaar later door zijn opvolger ingetrokken. (620 & 740)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1947 samen met minister Beel de Woonruimtewet 1947 (Stb. H 291) tot stand, die gemeenten in verband met de woningnood betere mogelijkheden gaf om de woongelegenheid te verdelen; een woonvergunning werd verplicht gesteld (424)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Koos bij besluiten over het beleid ten aanzien van Indonesië vrijwel steeds de zijde van de niet-socialistische ministers en was voorstander van krachtiger optreden tegen de Republiek
 • Vertrok 1 december 1947 naar Nederlands-Indië en bleef daar, met enige onderbrekingen, tot oktober 1948. Minister Vos nam in die tijd voor hem waar als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
 • Werd in 1949 gepasseerd voor het burgemeesterschap van 's-Gravenhage

Private life
 • Vanaf 1943 actief in het "Nationaal Comité van Verzet" (steun aan verzetsgroepen)
 • Het laboratorium van de PTT (nu KPN) in Leidschendam is naar hem genoemd

Pseudonyms and nicknames
Dijkstra (schuilnaam in de illegaliteit)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.