M.G.J. (Mark) Harbers

foto M.G.J. (Mark) Harbers
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Mark Harbers (1969) is sinds 10 januari 2022 minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte IV i. Van 26 oktober 2017 tot en met 21 mei 2019 was hij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III i. Hij was eerder in 2009-2018 en 2019-2022 Tweede Kamerlid voor de VVD, onder meer als financieel woordvoerder en fractiesecretaris. Verder was hij eerste ondervoorzitter van de Kamer en voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven. De heer Harbers was eerder politiek adviseur van minister Zalm i en in de periode 2007-2009 wethouder van Rotterdam. Als Kamerlid was hij in de periode 2019-2022 woordvoerder klimaat, energiebeleid en stikstofbeleid.

VVD
in de periode 2009-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First names

Markus Gerardus Jozef (Mark)

2.

Personal data

Place and date of birth
Ede, 19 April 1969

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1987

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van economie, haven en milieu) van Rotterdam, from 26 April 2007 until 22 April 2009
 • ondernemer Consultancy Zalmhaven, 2009
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 December 2009 until 26 October 2017
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (belast met vreemdelingenzaken, migratie, vluchtelingenzaken en beleid mensenhandel), from 26 October 2017 until 21 May 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019 until 10 January 2022
 • minister van Infrastructuur en Waterstaat, from 10 January 2022

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. vreemdelingenzaken/migratie; 2. Immigratie- en Naturalisatiedienst, Centrale Opvang Asielzoekers en Dienst Terugkeer Vreemdelingen; 3. artikel 1F Vluchtelingenverdrag; 4. grensbewaking in vreemdelingenzaken; 5. Rijkswet Nederlanderschap; 6. beleid mensenhandel en 7. internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
 • lid Raad van Toezicht Stichting Hofplein Rotterdam, from 1 January 2015 until 7 September 2015
 • lid Raad van Advies Havenverenging Rotterdam, from 2 November 2011 until October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 March 2017 until 26 October 2017
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 March 2017 until 26 October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Kamerlid aanvankelijk bezig met onderwijsbeleid en cultuur
 • Voerde in 2011-2016 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen

Policy-making activities as minister (2/7)
 • Maakte in 2022 samen met staatssecretaris Heijnen en minister De Jonge plannen bekend om invulling te geven aan extra investeringen (€ 7,5 miljard) in nieuwe woonwijken. Het gaat om bijdragen aan nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande verbindingen. Een deel gaat naar spoorwegen en fietsroutes.
 • Bracht in 2022 samen met staatssecretaris Heijnen een beleidsbrief uit over het bodem- en waterbeleid. Er moeten meer zoetwatervoorraden komen, er komen geen nieuwe bouwlocaties in gebieden die nodig zijn voor waterberging, de bodemafdekking wordt beperkt en er komt op verschillende plekken een hoger grondwaterpeil. Het verbruik van drinkwater door bedrijven en burgers moet 20 procent omlaag.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Volgde in april 2007 Roelf de Boer op als wethouder
 • Stapte in april 2009 samen met zijn partijgenote Jeannette Baljeu op als wethouder vanwege het handhaven van de islamoloog Tarik Ramadan als gemeentelijk adviseur voor integratie.
 • Trad in mei 2019 af als staatssecretaris, nadat in een rapportage aan de Tweede Kamer over incidenten met asielzoekers zware misdaden waren gecategoriseerd onder de kop 'overige'. Daardoor leken de cijfers daarover te zijn verhuld. Hoewel hij dat laatste ontkende, erkende hij dat de cijfers niet op die manier naar buiten hadden mogen worden gebracht. Hij nam daarvoor de politieke verantwoordelijkheid.

Private life
Zijn huwelijk met Bart Rövekamp werd voltrokken door burgemeester Opstelten en de Haagse wethouder Frits Huffnagel

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until February 16, 2021.