Drs. H.H. (Hayo) Apotheker

foto Drs. H.H. (Hayo) Apotheker
bron: Ministerie van LNV
Source: Parlement.com.

Groningse socioloog en planoloog die als wethouder van Loppersum en daarna als burgemeester van Muntendam, Veendam en Leeuwarden veel waardering oogstte, hoewel hij zowel in eerstgenoemde als in laatstgenoemde ('rode') gemeenten aanvankelijk niet welkom was. Zijn lange loopbaan als burgemeester werd onderbroken door zijn ministerschap van Landbouw namens D66 in het tweede kabinet-Kok i. Liep echter vast in de grillige Haagse politiek en stapte na tien maanden op. Werd daarna weer burgemeester, onder andere van Steenwijkerland. In 2011 benoemd tot burgemeester van de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân, na daar en in Sneek eerder waarnemer te zijn geweest. Na zijn afscheid daar was hij van in 2018 waarnemend burgemeester van Waadhoeke en daarna in Noardeast-Fryslân. Bekwaam onopgesmukt bestuurder.

D66
in de periode 1998-1999: minister

1.

First names

Harm Haijo (Hayo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Loppersum, 5 June 1950

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1974 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66), from 1985

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Muntendam, from 1 October 1980 until 16 April 1988
 • burgemeester van Veendam, from 16 April 1988 until 1 November 1993
 • burgemeester van Leeuwarden, from 1 November 1993 until 3 August 1998
 • minister van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, from 3 August 1998 until 7 June 1999
 • waarnemend burgemeester van Steenwijk, from 1 February 2000 until 1 January 2001 (in afwachting van herindeling)
 • burgemeester van Steenwijkerland, from 1 January 2001 until 15 February 2010 (nieuwgevormde gemeente na herindeling van Steenwijk, IJsselham en Brederwiede)
 • waarnemend burgemeester van Sneek, from 15 February 2010 until 1 January 2011 (in afwachting van herindeling)
 • waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân, from 1 January 2011 until 1 January 2012
 • burgemeester van Súdwest-Fryslân, from 1 January 2012 until 1 January 2018
 • waarnemend burgemeester van Waadhoeke, from 1 January 2018 until 29 October 2018 (nieuwgevormde gemeente)
 • waarnemend burgemeester van Noardeast-Fryslân, from 1 January 2019 until 6 January 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • voorzitter Raad van Toezicht Fries Museum/Keramiekmuseum, from 2018
 • lid stichtingsbestuur SC Cambuur, until 1 May 2021

Previous (2/24)
 • voorzitter adviescommissie herindeling Haren, Ten Boer en Groningen, from 2016 until 2017
 • voorzitter Raad van Toezicht NHL Hogeschool, from 2012 until 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1999 samen met staatssecretaris Faber het Beleidsprogramma 'Kracht en kwaliteit', de beleidsagenda voor het beleid op het gebied van landbouw, natuurbeheer en visserij, uit. Speerpunten zijn: een heldere taakafbakening tussen rijk, bedrijfsleven en andere overheden, met goede mogelijkheden voor overleg; versterking van gebiedsgericht beleid (vitaal platteland); extra aandacht voor kwaliteit van de beleidsuitvoering, die moet zijn afgestemd op de praktijk van burgers, ondernemers en natuurorganisaties, en grotere betrokkenheid van deze partners van LNV bij de realisering en financiering. (26.446)
 • Onderhandelde in maart 1999 in de EU-Landbouwraad in Berlijn over de landbouwaspecten van Agenda 2000. Accenten waren de verschuiving van inkomenssteun naar gebiedssteun, dierenwelzijn en het handhaven van steun aan de aardappelmeelsector. Voor de Nederlandse wens voor een reële nulgroei van de landbouwuitgaven in de periode 2000-2006 was onvoldoende steun. Nederland liet bij het bereikte compromis een aantekening maken ten aanzien van de financiële aspecten. $B vkuuh83gwqzv

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Zijn benoeming door minister Wiegel tot burgemeester van Muntendam leidde in die door PvdA en CPN gedomineerde gemeente tot grote commotie
 • Nog voordat door de ministerraad een definitief besluit was genomen over de herstructurering van de varkenshouderij, trad hij af als minister. Hij meende onvoldoende steun te hebben in de ministerraad voor zijn voorstellen. Hij wilde boeren een grotere mate van vrijwilligheid toestaan bij de sanering van de varkenssector dan de overige bewindslieden. De sanering moest onder andere plaatsvinden door opkoop en afroming van varkensrechten na onderlinge verkoop.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.