Drs. H.H. (Hayo) Apotheker

foto Drs. H.H. (Hayo) Apotheker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Ministerie van LNV
Source: Parlement.com.

Groningse socioloog en planoloog die als wethouder van Loppersum en daarna als burgemeester van Muntendam, Veendam en Leeuwarden veel waardering oogstte, hoewel hij zowel in eerstgenoemde als in laatstgenoemde ('rode') gemeenten aanvankelijk niet welkom was. Zijn lange loopbaan als burgemeester werd onderbroken door zijn ministerschap van Landbouw namens D66 in het tweede kabinet-Kok i. Liep echter vast in de grillige Haagse politiek en stapte na tien maanden op. Werd daarna weer burgemeester, onder andere van Steenwijkerland. In 2011 benoemd tot burgemeester van de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân, na daar en in Sneek eerder waarnemer te zijn geweest. Na zijn afscheid daar was hij van in 2018 waarnemend burgemeester van Waadhoeke en daarna in Noardeast-Fryslân. Bekwaam onopgesmukt bestuurder.

D66
in de periode 1998-1999: minister

1.

Personal data

Surnames
Harm Haijo (Hayo)

Place and date of birth
Loppersum, 5 June 1950

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1974 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66), from 1985

3.

Main functions and occupations

 • wethouder van Loppersum, from 1975 until 1977
 • onderzoeker en adviseur, afdeling SGBO (Sociaal-Geografisch en Bestuurskundig Onderzoek) van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), from 1977 until 1 October 1980
 • burgemeester van Muntendam, from 1 October 1980 until 16 April 1988
 • burgemeester van Veendam, from 16 April 1988 until 1 November 1993
 • burgemeester van Leeuwarden, from 1 November 1993 until 3 August 1998
 • minister van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, from 3 August 1998 until 7 June 1999
 • waarnemend burgemeester van Steenwijk, from 1 February 2000 until 1 January 2001 (in afwachting van herindeling)
 • burgemeester van Steenwijkerland, from 1 January 2001 until 15 February 2010 (nieuwgevormde gemeente na herindeling van Steenwijk, IJsselham en Brederwiede)
 • waarnemend burgemeester van Sneek, from 15 February 2010 until 1 January 2011 (in afwachting van herindeling)
 • waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân, from 1 January 2011 until 1 January 2012
 • burgemeester van Súdwest-Fryslân, from 1 January 2012 until 1 January 2018
 • waarnemend burgemeester van Waadhoeke, from 1 January 2018 until 29 October 2018 (nieuwgevormde gemeente)
 • waarnemend burgemeester van Noardeast-Fryslân, from 1 January 2019 until 6 January 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Current
 • voorzitter Raad van Toezicht Fries Museum/Keramiekmuseum 'Princessehof', from 2018

Previous (2/27)
 • voorzitter Raad van Commissarissen ACANTUS, from 2017 until November 2023
 • lid Raad van Toezicht NHL Stenden Hogeschool, from 2018 (vice-voorzitter)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/4)
 • Diende in 1998 het wetsvoorstel Reconstructiewet Concentratiegebieden in. Door een wijziging van inrichting van de concentratiegebieden varkenshouderij moest een positieve impuls worden gegeven aan zowel de agrarische structuur als aan de kwaliteit van natuur, bos, landschap, recreatie, water en milieu. De wet werd in 2002 door minister Brinkhorst in het Staatsblad gebracht. (26.356)
 • Bracht in 1999 samen met staatssecretaris Faber het Beleidsprogramma 'Kracht en kwaliteit', de beleidsagenda voor het beleid op het gebied van landbouw, natuurbeheer en visserij, uit. Speerpunten zijn: een heldere taakafbakening tussen rijk, bedrijfsleven en andere overheden, met goede mogelijkheden voor overleg; versterking van gebiedsgericht beleid (vitaal platteland); extra aandacht voor kwaliteit van de beleidsuitvoering, die moet zijn afgestemd op de praktijk van burgers, ondernemers en natuurorganisaties, en grotere betrokkenheid van deze partners van LNV bij de realisering en financiering. (26.446)
 • Onderhandelde in maart 1999 in de EU-Landbouwraad in Berlijn over de landbouwaspecten van Agenda 2000. Accenten waren de verschuiving van inkomenssteun naar gebiedssteun, dierenwelzijn en het handhaven van steun aan de aardappelmeelsector. Voor de Nederlandse wens voor een reële nulgroei van de landbouwuitgaven in de periode 2000-2006 was onvoldoende steun. Nederland liet bij het bereikte compromis een aantekening maken ten aanzien van de financiële aspecten. $B vkuuh83gwqzv

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Zijn benoeming door minister Wiegel tot burgemeester van Muntendam leidde in die door PvdA en CPN gedomineerde gemeente tot grote commotie
 • Nog voordat door de ministerraad een definitief besluit was genomen over de herstructurering van de varkenshouderij, trad hij af als minister. Hij meende onvoldoende steun te hebben in de ministerraad voor zijn voorstellen. Hij wilde boeren een grotere mate van vrijwilligheid toestaan bij de sanering van de varkenssector dan de overige bewindslieden. De sanering moest onder andere plaatsvinden door opkoop en afroming van varkensrechten na onderlinge verkoop.

8.

Publications

Publications
 • Hein Tunnissen, "Haijo Apotheker - Hier ligt mijn hart", Forum, weekblad VNO-NCW, 3 november 2005
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.