26356 NL - wetsvoorstel
Reconstructiewet concentratiegebieden

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 december 1998 ingediend door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Apotheker i, de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Faber i, en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Pronk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is bijzondere regelen te stellen omtrent een integrale aanpak van de verbetering van de kwaliteit van gebieden die in het bijzonder kampen met problemen op het vlak van inrichting, landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, water en milieu.

1.

Volledige titel

Reconstructiewet concentratiegebieden

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 15 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

2 23 december 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST33116
Memorie van toelichting
publicatie: 4 januari 1999
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.