Drs. M.N. (Martijn) Bolkestein

foto Drs. M.N. (Martijn) Bolkestein
bron: website VVD.nl
Source: Parlement.com.

VVD-politicus, die na een internationale carrière in het bedrijfsleven negen maanden Tweede Kamerlid was. Hij werkte onder meer bij Shell in Den Haag en in het Midden-Oosten en was hij werkzaam op het gebied van financiële dienstverlening. Daarna was hij managing consultant voor Berenschot. Zat in de gemeenteraad van Bloemendaal. Als Kamerlid hield hij zich bezig met volksgezondheid (preventie), criminaliteitsaanpak en beleid mensenhandel en prostitutie. Neef van voormalig VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein i.

VVD
in de periode 2020-2021: lid Tweede Kamer

1.

First name

(Martijn)

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 13 March 1972

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2000

4.

Main functions and occupations

  • managing consultant Adviesbureau Berenschot, from April 2017 until July 2020
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 July 2020 until 31 March 2021
  • associé Adviesbureau Berenschot, from 1 April 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/4)
  • penningmeester Stichting Gevluchte Kunstenaars, from 1 January 2017
  • penningmeester Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Hortus in de Plantage, from May 2020

Previous
  • penningmeester Stichting Harmoniaat, from July 1997 until December 1998
  • informateur collegevorming gemeente Wassenaar, from 31 March 2022 until May 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
Werkte in zijn laatste studiejaar als financieel manager bij Russia Travel (januari 1996-juli 1997)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.