A. (Albert) van den Bosch

foto A. (Albert) van den Bosch
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

VVD'er die vier jaar Tweede Kamerlid was na eerder dertien jaar burgemeester van Zaltbommel te zijn geweest. Daarvoor werkte hij in het bedrijfsleven en was hij zelfstandig projectmanager. Ook leidde hij enige jaren de VVD-fractie in de gemeenteraad van Utrecht. Als Tweede Kamerlid woordvoerder defensie en nationale en internationale inzet van de krijgsmacht. Hield zich voorts enige tijd bezig met het binnenlands bestuur. Stond bekend als een echte 'burgervader', die belangstelling toonde voor de inwoners van zijn gemeente. Als Kamerlid toonde hij die betrokkenheid vooral met militairen en veteranen.

VVD
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

1.

First name

Albert (Albert)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zeist, 18 September 1955

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1976

4.

Main functions and occupations

 • projectmanager Imtech Telecom Consultancy & Management B.V., 2002
 • eigenaar Bottom Up Management & Consulting B.V., from 2002 until 2004
 • burgemeester van Zaltbommel, from 15 May 2004 until 31 March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • lid bestuur Dierenvoedselbank Deventer, from 1 August 2021
 • lid Strategische Adviesraad Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO), from 1 September 2021

Previous (2/17)
 • voorzitter Manhuysfonds, from 2004 until 30 March 2017
 • lid delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de OVSE

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
 • ambassadeur Matthäuspassion in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel, from 2004
 • ambassadeur DVB (Dressuur Stal Van Baalen) Foundation te Zaltbommel, from 2013

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Bracht in 2018 een initiatiefnota uit over het reservistenbeleid (35.059)
 • Diende in 2020 samen met Harry van der Molen (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, of statenleden en eilandsraadsleden van raads-, onderscheidenlijk staten- en eilandsraadscommissies. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (35.397)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.