A. (Albert) van den Bosch

foto A. (Albert) van den Bosch
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

VVD'er die vier jaar Tweede Kamerlid was na eerder dertien jaar burgemeester van Zaltbommel te zijn geweest. Daarvoor werkte hij in het bedrijfsleven en was hij zelfstandig projectmanager. Ook leidde hij enige jaren de VVD-fractie in de gemeenteraad van Utrecht. Als Tweede Kamerlid woordvoerder defensie en nationale en internationale inzet van de krijgsmacht. Hield zich voorts enige tijd bezig met het binnenlands bestuur. Stond bekend als een echte 'burgervader', die belangstelling toonde voor de inwoners van zijn gemeente. Als Kamerlid toonde hij die betrokkenheid vooral met militairen en veteranen.

VVD
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Albert (Albert)

Place and date of birth
Zeist, 18 September 1955

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1976

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 29 March 1998 until May 2004
 • projectmanager Activity Project Management Services B.V., from 2000 until 2001
 • projectmanager Imtech Telecom Consultancy & Management B.V., 2002
 • eigenaar Bottom Up Management & Consulting B.V., from 2002 until 2004
 • burgemeester van Zaltbommel, from 15 May 2004 until 31 March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • lid bestuur Dierenvoedselbank Deventer, from 1 August 2021
 • voorzitter Raad van Commissarissen Zutphens sport- en accommodatiebedrijf "Actief Zutphen" B.V., from December 2022

Previous (2/17)
 • secretaris-penningmeester Streekarchief Bommelerwaard
 • lid Strategische Adviesraad KVNRO (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren), from 1 September 2021 until May 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid Parlementaire Assemblee van de OVSE, from September 2019 until April 2021
 • lid Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie, from 30 November 2019 until 2 April 2021

Honorary positions
 • ambassadeur Matthäuspassion in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel, from 2004
 • ambassadeur DVB (Dressuur Stal Van Baalen) Foundation te Zaltbommel, from 2013

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Kamerlid tot september 2020 bezig met interbestuurlijke verhoudingen, herindelingen, openbaar bestuur, arbeidsvoorwaarden collectieve sector, rechtspositie politieke ambtsdragers, alsmede veteranen- en reservistenbeleid
 • Bracht in 2018 een initiatiefnota uit over het reservistenbeleid (35.059)
 • Diende in 2020 samen met Harry van der Molen (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, of statenleden en eilandsraadsleden van raads-, onderscheidenlijk staten- en eilandsraadscommissies. Het wetsvoorstel is in 2023 ingetrokken, omdat er geen verdedigers waren voor de behandeling in de Eerste Kamer. (35.397)
 

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.