G.H. (Geke) Faber

foto G.H. (Geke) Faber
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

PvdA-bewindsvrouwe en bestuurder, die vooral bekendheid kreeg als vooraanstaande Rooie Vrouw. Na burgemeester van Zeewolde te zijn geweest, werd zij tamelijk verrassend staatssecretaris van onder meer natuur in het tweede kabinet-Kok i. Kon in die functie weinig voor elkaar krijgen en de Kamer oordeelde negatief over haar staatssecretariaat. Zij erkende na vier jaar zelf ook dat zij meer lokaal bestuurder dan landelijk politica was. Na haar aftreden enige tijd waarnemend burgemeester van Wageningen en van Den Helder en daarna negen jaar (2007-2016) burgemeester van Zaanstad.

PvdA
in de periode 1998-2002: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Geesje Hendrika (Geke)

Place and date of birth
's-Graveland, 5 August 1952

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Friesland, from 7 June 1978 until 16 October 1990
 • burgemeester van Zeewolde, from 16 October 1990 until 3 August 1998
 • staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (belast met onder meer natuur- en landschapsbeheer, visserij en voedselkwaliteit), from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • waarnemend burgemeester van Wageningen, from 16 September 2002 until 1 October 2003
 • vennoot VOF "Faber en Werkman", beleidsadviseurs te Zandhuizen (Gr.), from 2003
 • waarnemend burgemeester van Den Helder, from 18 October 2005 until 15 June 2007
 • burgemeester van Zaanstad, from 1 October 2007 until 1 December 2016 (van 1 oktober tot 1 december 2016 formeel 'waarnemend')

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de aangelegenheden met betrekking tot gebiedsgericht natuur-, bos- en landschapsbeleid; 2. de aangelegenheden betreffende faunabeheer en openluchtrecreatie; 3. de aangelegenheden met betrekking tot het internationaal natuur- en bosbeleid; 4. de aangelegenheden betreffende het grond- en pachtbeleid; 5. de aangelegenheden met betrekking tot de visserij; 6. de voedings- en kwaliteitsaangelegenheden; 7. de veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden; 8. de aangelegenheden betreffende het gewasbeschermingsbeleid.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Vervangingsfonds en Participatiefonds, from 1 January 2018
 • voorzitter Stichting Norma, from January 2018

Previous (2/24)
 • lid bestuur Nederlandse Rode Kruis
 • lid Politieonderwijsraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/6)
 • Bracht in 2000 samen met de ministers Pronk en Herfkens en met staatssecretaris J.M. de Vries de nota "Natuur voor mensen, mensen voor natuur" uit over natuur, bos en landschap in de 21e eeuw. Investeren in natuur is niet alleen van belang voor de natuur, maar ook voor het menselijk welzijn. Naast voortzetting van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur wordt ingezet op versterking van de groene kwaliteit van het landelijk gebied. Landbouw, natuur en landschap moeten meer samen op gaan en de toegankelijkheid van het groen moet worden verbeterd. De nota wordt het integrale kader voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit (landbouw, visserij, toerisme, water) en bouwt voor op de nota's over ruimtelijke ordening, waterhuishouding en landschappen en op het Structuurschema Groene Ruimte. (27.235)
 • Bracht in 2002 samen met staatssecretaris Ybema de beleidsbrief Toerisme en recreatie uit
 • Bracht in 2002 samen met de ministers Pronk en Borst en de staatssecretarissen J.M. de Vries en Hoogervorst de beleidsnota 'Zicht op gezonde teelt" uit over het gewasbeschermingsbeleid (27.858)

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 2001 samen met de ministers Pronk en Borst en staatssecretaris Hoogervorst de Wet landbouwkundig onmisbare bestrijdingsmiddelen (Stb. 68) tot stand. Het betreft een tijdelijke regeling voor gewasbeschermingsmiddelen, waarvan de toelating wordt beëindigd omdat zij niet voldoen aan de gestelde milieutoelatingscriteria, maar waarvan de beschikbaarheid voor de voortzetting van een aantal teelten binnen de Nederlandse landbouw noodzakelijk is. (27.076)
 • Bracht in 2002 een wijziging (Stb. 236) van de Flora- en Faunawet tot stand over een verbod op drijfjachten. In zeer beperkte mate is drijven bij de jacht op wilde zwijnen nog toegestaan. (28.020)
 • Bracht in 2002 samen met de ministers Borst en Pronk een wijziging (Stb. 461) van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 tot stand ter implementatie van de biocidenrichtlijn. De richtlijn harmoniseert de procedures rond het op de markt brengen van biociden (niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, zoals desinfecteermiddelen, verduurzamingsmiddelen, beschermingsmiddelen en middelen tegen ongedierte in de woonomgeving). (27.085)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Werd in 1996 na de herindeling in Drenthe gepasseerd voor een benoeming tot burgemeester in één van de nieuwgevormde gemeenten
 • Werd in juni 1999 ernstig bekritiseerd door de Tweede Kamer, omdat in Nederland te laat was gewaarschuwd voor de gevaren voor de volksgezondheid door Belgisch veevoer (kippenvlees) dat met dioxine was besmet. Een motie van afkeuring van de CDA'er Atsma, der ondertekend door Vos (GroenLinks) en Poppe (SP), werd echter verworpen. (dossier 26.577)
 • In juni 2004 werd zij als tweede op de voordracht gezet voor het burgemeesterschap van Delft. Een zeer kleine meerderheid van de Delftse gemeenteraad gaf de voorkeur aan de Haagse wethouder B. Verkerk (VVD).

Private life
 • Haar echtgenoot, Hero Werkman, was gemeenteraadslid in Weststellingwerf
 • Vanwege het werk van haar vader verhuisde het gezin diverse malen
 • Komt uit een CHU-gezin

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • R. Moerland, "De staatssecretaris die niet aan Den Haag kon wennen", NRC Handelsblad, 15 oktober 2001
 • Barbara Nieuwenhuijsen, "Doortastend bestuurder voor Den Helder", Staatscourant, 17 oktober 2005
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.