28020 NL - wetsvoorstel
Verbod op de drijfjacht

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 september 2001 ingediend door de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Faber i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de methode van doden van hoefdieren in het kader van beheer en schadebestrijding en dat voor de goede werking en uitvoering van de Flora- en faunawet enige wijzigingen van deze wet en andere regelgeving noodzakelijk zijn.

1.

Volledige titel

Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

2 28 september 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST55696
Memorie van toelichting
publicatie: 4 oktober 2001
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.