Drs. A.D.S.M. (Annette) Nijs MBA

foto Drs. A.D.S.M. (Annette) Nijs MBA
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: VVD
Source: Parlement.com.

Brabantse die met een vlot verlopen studie macro-economie en een carrière bij het Ondernemersverbond en in het bedrijfsleven de basis legde voor een korte politieke loopbaan. In de periode 1987-1988 voorzitter van de JOVD. Werkte als manager bij Shell in Manilla toen de VVD haar vroeg staatssecretaris van onderwijs te worden in het kabinet-Balkenende I i. Had in die functie niet alleen een moeizame relatie met de universitaire wereld vanwege haar plannen voor selectie aan de poort, maar naar later bleek ook met 'haar' minister. Toen zij dat in een interview had openbaar gemaakt, zegde de VVD-top het vertrouwen in haar op. Kwam een jaar later tussentijds in de Kamer en hield zich daar onder meer bezig met het cultuurbeleid.

VVD
in de periode 2002-2006: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Anette Dorothea Sophia Maria (Annette)

Place and date of birth
Waalwijk, 16 December 1961

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • manager e-commerce, Shell International Oil Products te Londen en Manilla, from April 2001 until July 2002
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) (belast met beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs, wetenschapsbeleid en studiefinanciering, internationalisering), from 22 July 2002 until 9 June 2004
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2005 until 30 November 2006
 • directeur Europe China Institute van Nyenrode Business Universiteit, from 1 November 2006 until 1 October 2008
 • director Global Initiative, CEIBS (China Europe International Business School) te Shanghai, from January 2009 until October 2018
 • lid Raad van Bestuur Aurissey Corporate Diplomacy te Lissabon, from March 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • lid Raad van Commissarissen Molecaten, campings en vakantieparken, from November 2020
 • voorzitter Business School Netherlands, from January 2021

Previous (2/15)
 • lid Raad van Advies Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel, from 2006
 • vicevoorzitter Asia Pacific CEO Association,, from October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de West-Europese Unie, from 1 September 2005 until 22 January 2007

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid bezig met cultuur, organisatie van de overheid en rijksuitgaven

Policy-making activities as minister
 • Loodste in 2004 een wetsvoorstel door de Tweede Kamer tot aanscherping van de prestatienorm voor de studiefinanciering. Studenten zouden hun beurs in eerste instantie krijgen uitgekeerd als een lening. Pas wanneer een bepaalde prestatie is behaald, wordt de lening omgezet in een gift. (29.412)
 • Lanceerde in 2004 plannen om het voor sommige universiteiten en hogescholen mogelijk te maken om bij bepaalde studies toelatingseisen toe te staan. Door deze 'selectie aan de poort' moeten topopleidingen ontstaan. De Tweede Kamer stemde hiermee in, zij het dat het vooralsnog om experimenten diende te gaan. De Kamer steunde eveneens haar voorstel om differentiatie in de hoogte van collegegelden mogelijk te maken.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1987 de eerste vrouwelijke voorzitter van de JOVD (Jongeren Organisatie "Vrijheid en Democratie") na eerder dat jaar als interim-voorzitter het vertrouwen in het bestuur te hebben opgezegd
 • Maakte in 2004 een tour langs de diverse universiteiten en hogescholen om haar plannen met het hoger onderwijs (differentatie in hoogte van studiekosten en 'selectie aan de poort') uit te leggen
 • Kwam op 8 juni 2004 in politieke problemen door een door haar gegeven interview met 'Nieuwe Revu'. Daarin vertelde zij over haar moeizame werkrelatie met minister Van der Hoeven. Zij uitte bovendien ernstige beschuldigingen aan het adres van haar minister, zoals dat die informatie voor haar achterhield. In het interview onthulde Nijs tevens dat zij een persoonlijke coach, Yan de Rooy, had, die zij gemiddeld vijf uur per week belde. Een door Nijs afgegeven schriftelijke verklaring waarin zij afstand nam van bepaalde uitspraken was voor de minister voldoende basis voor voortgezette samenwerking. De Tweede Kamer accepteerde eveneens in meerderheid de excuses. Een dag later diende zij evenwel alsnog haar ontslag in, nadat er wederom twijfel bij haar was gerezen over het vertrouwen van de minister en na een gesprek met de top van haar partij (vicepremier Zalm, fractievoorzitter Van Aartsen en partijvoorzitter Van Zanen).

Private life
 • Haar tweelingzus heet Marlies

9.

Publications

Publications
 • Opzij, januari 2005
 • Interview door Ornella Porcu, "Ambities van een herintreder", Financieele Dagblad, FD Persoonlijk, 3 september 2005
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.