Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBA

foto Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBA
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Eric Wiebes (1963) was van 26 oktober 2017 tot 15 januari 2021 minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III i. Daarvoor was hij van 4 februari 2014 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte II i. In 2010-2014 was de heer Wiebes namens de VVD wethouder van onder meer verkeer en vervoer van Amsterdam. Eerder werkte hij in het bedrijfsleven en bij het ministerie van Economische Zaken. Daar was hij onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal.

VVD
in de periode 2014-2021: staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Eric Derk (Eric)

Place and date of birth
Delft, 12 March 1963

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2005 (was eerder lid omstreeks 1983)

3.

Main functions and occupations

 • plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Economische Zaken, from September 2007 until May 2010
 • interim-directeur Communicatie, ministerie van Economische Zaken, 2009
 • wethouder (belast met verkeer, vervoer en infrastructuur (inclusief Noord/Zuidlijn en Luchtkwaliteit) en ICT) van Amsterdam, from 19 May 2010 until 4 February 2014
 • staatssecretaris van Financiën (belast met onder meer fiscale zaken, financiën lagere overheden, loterij- en muntwezen en domeinen), from 4 February 2014 until 26 October 2017
 • minister van Economische Zaken en Klimaat, from 26 October 2017 until 15 January 2021
 • partner, McKinsey & Company, from 2022

Responsibilities as minister
 • Was als staatsecretaris in het bijzonder belast met: a. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; b. de aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; c. de aangelegenheden betreffende de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij; d. alle aangelegenheden betreffende het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB); e. alle aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken; f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • Was tevens vanwege het voorzitterschap van minister Dijsselbloem tevens de Nederlandse vertegenwoordiger in de eurogroep
 • Was als minister tevens belast met klimaat (klimaatverandering, emissies)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/5)
 • lid bestuur Stadsregio Amsterdam
 • lid Critical Review Team Lange Termijn Spooragenda, from 2013 until 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/6)
 • Kwam in 2018 met een Fiscale Beleidsagenda waarin vijf prioriteiten worden benoemd. Dat zijn het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking, het verlagen van belasting op arbeid, een concurrend blijvend vestigingsklimaat, verdere vergroening van het belastingstelsel en betere uitvoerbaarheid.
 • Maakte in 2018 als minister van EZK afspraken met regionale bestuurders over de start van een Nationaal Programma Groningen. Tot 2040 investeren Rijk en NAM 1,15 miljard euro in Groningen. Het bedrag wordt aangevuld met cofinanciering vanuit andere publieke en private bronnen. Na de afbouw van de gaswinning moet er een toekomstbestendige provincie komen, met als speerpunten: wonen, werken en recreëren.
 • Presenteerde in 2020 samen met minister Hoekstra een Nationaal Groeifonds waaruit investeringen kunnen worden gedaan die bijdragen aan de economische groei en aan het behalen van klimaatdoelen

Legislative activities as minister (3/9)
 • Bracht in 2019 de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (Stb. 493) tot stand. In twee twee stappen komt er een verbod op het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking door bestaande kolencentrales. In de centrales van de oude generatie mogen vanaf 1 januari 2025 geen kolen meer worden gebruikt. Voor de nieuwe generatie geldt dit vanaf 1 januari 2030. Hierdoor wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de CO2-reductie. (35.167)
 • Bracht in 2020 de Tijdelijke wet Groningen (Stb. 85) tot stand. De wet regelt de afhandeling van alle vormen van schade als gevolg van bodembeweging door de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve het winnen van gas uit het Groningenveld of de gasopslag bij Norg door de overheid. Voor de afhandeling van aanvragen om vergoeding van schade is het Instituut Mijnbouwschade Groningen opgericht, dat een exclusieve bevoegdheid krijgt. Voor de financiering van de schadeafhandeling voorziet de wet in de bevoegdheid een heffing op te leggen aan de exploitant. (35.250)
 • Bracht in 2020 een wet (Stb. 183) tot stand tot wijziging van de Gaswet, waardoor de vraag naar laagcalorisch gas moet worden verminderd. Het wordt de grootste afnemers verboden laagcalorisch gas aan het gastransportnet te onttrekken en er komt een generiek verbruiksplafond. (35.328)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Slaagde er in 2015 na onderhandelingen met oppositiepartijen in zijn belastingplan door het parlement te loodsen, onder meer door een indiening (en aanvaarding) van een novelle over verhoging van de maximale arbeidskorting, extra middelen voor de ouderenkorting en verhoging van het heffingvrije vermogen voor box 3
 • Vertrok op 15 januari 2021 als minister, vanwege zijn nauwe betrokkenheid als staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte II bij de toeslagenaffaire

Private life (3/4)
 • Was oprichter en lijsttrekker van studentenpartij in de faculteitsraad
 • Was gedurende enige jaren op de faculteit de studentwoordvoerder en denker over onderwijsvraagstukken
 • Zijn vader was kernfysicus. Hij overleed toen Eric 9 jaar was.

Pseudonyms and nicknames
Willy Wortel Wiebes (bijnaam die senator Van Rij hem in 2015 gaf)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Jelle Brandsma en Bart Zuidervaart, "Een vrolijke bèta", Trouw, 11 november 2014
 • Emilie van Outeren en Philip de Witt Wijnen, "On-Haags, technocratisch typetje", NRC Weekend, 20 en 21 juni 2015
 • Enzo van Steenbergen, "De sluwe niet-politicus", NRC Handelsblad, 19 oktober 2017

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.