Drs. A.D. (Dennis) Wiersma

foto Drs. A.D. (Dennis) Wiersma
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Dennis Wiersma (1986) is sinds 10 januari 2022 minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs in het kabinet-Rutte IV i. In het (demissionaire) kabinet-Rutte III was hij vanaf 10 augustus 2021 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Wiersma was van 23 maart 2017 tot 3 september 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij werkte bij pensioenuitvoerder PGGM en was voorzitter van FNV Jong. Verder was hij projectleider jeugdwerkloosheid op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Wiersma was als Kamerlid woordvoerder vreemdelingenzaken/migratie, aanpak mensenhandel, arbeidsmigratie en pensioenen en AOW.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First names

Auke Dennis (Dennis)

2.

Personal data

Place and date of birth
Franeker (gem. Franekeradeel), 19 February 1986

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2006

4.

Main functions and occupations

 • projectmanager Aanpak Jeugdwerkloosheid, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from September 2013 until June 2015
 • programmamanager maatschappelijke agenda, pensioenuitvoerder PGGM, from August 2013 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 3 September 2021
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 10 August 2021 until 10 January 2022
 • minister zonder portefeuille, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, from 10 January 2022

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van SZW verantwoordelijk voor 1. Participatiewet (inclusief Bijstand, WSW)/quotum, 2. Wajong, 3. Kindregelingen, 4. Kinderopvang, 5. Armoede en schuldhulpverlening, 6. ANW, 7. ESF, 8. Re-integratie, 9. SVB, 10. SZW-domein Caribisch Nederland, 11. Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten, 12. Discriminatie arbeidsmarkt, 13. Arbeidsomstandigheden, 14 Inspectie en toezicht.
 • Is als minister belast met 1. Voor- en vroegschoolse educatie, 2. Primair onderwijs, 3. Voortgezet onderwijs, 4. Speciaal en passend onderwijs, 5. Volwasseneneducatie, 6. Informeel onderwijs, 7. Actieplan basisvaardigheden, 8. Kansengelijkheid, 9. Lerarenbeleid, 10. Maatschappelijke diensttijd, 11. Nationaal Programma Onderwijs, 12. Onderwijshuisvesting en 13. DUO en Inspectie van het Onderwijs

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/6)
 • lid bestuur Kenniscentrum Handel, from January 2012 until October 2013
 • adviseur innovatie, Start Foundation (maatschappelijke investeerder), from February 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 2020 until February 2021 (voorbereiden parlementaire enquëte)
 • lid parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 February 2021 until August 2021

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in de periode 2017-2019 woordvoerder AOW, werknemersverzekeringen, arbeidsmarktbeleid, ontslagregelingen, arbeidsverhoudingen en 'Leven lang leren', alsmede integratie en inburgering en in 2019 woordvoerder hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, studiefinanciering, lerarenbeleid, alsmede macro-economisch beleid, Europees economisch beleid, innovatie, topsectoren- en industriebeleid

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was medeoprichter van PensioenLab
 • Medeoprichter Startersbeurs Nederland, augustus 2012

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until February 26, 2020.