Drs. M.J. (Martin) van Rooijen

foto Drs. M.J. (Martin) van Rooijen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Martin van Rooijen (1942) is sinds 11 juni 2019 lid van 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer. Eerder was hij dat in 2015-2017. Hij werd in 1973 als 31-jarige voor de KVP staatssecretaris voor fiscale zaken in het kabinet-Den Uyl i. In maart 2017 was de heer Van Rooijen op bijna 74-jarige leeftijd voor de tweede keer Tweede Kamerlid geworden. Eerder, in 1977, kwam via een opvolgersplaats voor het CDA in de Tweede Kamer, maar hij stapte toen na drie jaar over naar het bedrijfsleven. Daarna bekleedde hij diverse managementsfuncties, onder andere bij Shell Nederland, de NAM en NUON, en was partner en consultant bij Coopers & Lybrand. Hij maakte deel uit van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen en verder was hij voorzitter van de sectie betaald voetbal en van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Hij is fractievoorzitter van 50PLUS en sinds 17 juni 2021 politiek leider.

50PLUS, CDA, KVP
in de periode 1973-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, staatssecretaris, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Martinus Johannes (Martin)

Place and date of birth
Drunen, 31 July 1942

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1959 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980 until December 2017
 • 50PLUS

3.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden), from 21 December 1973 until 14 October 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 November 1977 until 1 September 1980
 • directeur ad interim, retail international, NUON, from 2000 until 2001
 • gemachtigde en deskundige, College Sanering Zorginstellingen, from 2005 until September 2012 (adviseur minister van VWS)
 • voorzitter Raad van Bestuur GGZ Westelijk Noord-Brabant te Bergen op Zoom, from May 2010 until December 2011
 • adviseur College Sanering Zorginstellingen, from 2012 until May 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 22 March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 11 June 2019
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019
 • fractievoorzitter 50PLUS, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie, from 21 April 2022
 • lid verantwoordingsorgaan ABP, from 1 July 2022 (namens de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen)

Previous (2/10)
 • voorzitter NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden), from March 2010 until 23 May 2012
 • voorzitter Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, from May 2012 until 30 November 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 11 June 2019 until 13 June 2023
 • lid College van fractievoorzitters (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 13 June 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Diende in 2019 een initiatiefwetsvoorstel in over verlenging van de periode van dekkingstekort en het voorkomen van kortingen. Het wetsvoorstel is na de behandeling in de Tweede Kamer ingetrokken. (35.113)
 • Diende in 2019 samen met Sjoerd Sjoerdsma (D66), Lodewijk Asscher (PvdA), Lammert van Raan (PvdD) en Farid Azarkan (DENK) een initiatiefwetsvoorstel in over de mogelijkheid van meervoudige nationaliteit vanwege de Brexit (35.130)
 • Werd in 2019 medeverdediger van een door Paul Smeulders (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het voorkomen van pensioenkortingen op korte termijn (35.096)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/5)
 • Verdedigde in 1975 en 1976 samen met minister Boersma in de Tweede Kamer de Interimnota Inkomensbeleid
 • Diende in 1976 samen met de ministers Lubbers en Duisenberg het wetsvoorstel Wet Investeringsrekening in. Dit voorstel werd in 1978 wet.
 • Verdedigde in 1977 met succes in de Tweede Kamer een wetsvoorstel om oneigenlijk gebruik van koopsompolissen tegen te gaan. Alleen de rente begrepen in de uitkeringen uit koopsompolissen waarover twintig jaar of meer premie was betaald, bleef onbelast. Wel moest de uitkering plaatsvinden voor het zeventigste levensjaar. Het wetsvoorstel werd door minister Duisenberg in het Staatsblad gebracht. (14.053)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1975 een wet (Stb. 131) tot stand over invoering van een tijdelijke zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting voor kleinere zelfstandigen. Deze maatregel werd genomen vanwege de bijzondere economische omstandigheden (na de olieboycot) en de inkomensontwikkeling in midden- en kleinbedrijf en landbouw. (13.194)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2015 Eerste Kamerkandidaat voor 50PLUS, nadat het CDA hem op grond van zijn leeftijd geen plek op de kandidatenlijst had gegund
 • Voerde in november 2017 tijdens een Tweede Kamerdebat over afschaffing van de Wet-Hillen (geen fiscale bijtelling na aflossing hypotheek) 4,5 uur het woord in een poging om tijdige afhandeling te voorkomen. Die opzet (samen met de PVV-fractie) mislukte evenwel.

Campaign trail
 • Was in 1994 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 45 op de CDA-kandidatenlijst en werd niet gekozen

9.

Publications

Publications
Jelle Brandsma, "Vrolijk blijven vechten tegen de bierkaai", Trouw, 24 januari 2018

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.