35113 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verlenging van de toegestane periode van dekkingstekorten bij pensioenen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 januari 2019 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling te wijzigen in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen genomen moeten worden om op het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen te komen, teneinde kortingen op pensioenrechten en -uitkeringen te voorkomen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen genomen moeten worden om op het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen te komen teneinde kortingen op pensioenrechten en - uitkeringen te voorkomen

2.

Documenten

(9 stuks)

2 9 januari 2019, geleidende brief, nr. 1     KST351131
Geleidende brief
 
2 9 januari 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST351132
Voorstel van wet
 
2 9 januari 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST351133
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.