35096 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 november 2018 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Smeulders (GL) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Smeulders en Van Rooijen (50PLUS) i.

 

De initiatiefnemers willen dat pensioenfondsen twee jaar extra de tijd krijgen voor het opbouwen van genoeg vermogen. Dit om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling moeten daarvoor worden gewijzigd.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een amendement ingediend.

3.

Documenten

(15 stuks)

2 28 november 2018, geleidende brief, nr. 1     KST350961
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn
 
2 28 november 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST350962
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn
 
2 28 november 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST350963
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.