Benoeming M.G.J. Harbers en G.J.P. van Otterloo tot lid van de Tweede Kamer

Source: Kiesraad i, published on Tuesday, June 11 2019.

De Kiesraad heeft op 11 juni de heer M.G.J. (Mark) Harbers benoemd als Tweede Kamerlid voor de VVD. Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag van de heer M. (Malik) Azmani. Verder heeft de Kiesraad op 11 juni de heer G.J.P. (Gerrit-Jan) van Otterloo benoemd als Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag van de heer M.J. (Martin) van Rooijen.